Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

pod vedením P. Václava Revendy se uskuteční 20. prosince od 20 hod. a 25. prosince od 16 hod.