Adventní domácí exercicie s jáhnem Milošem 3. – 6. prosince

Tradiční adventní ztišení v klášterech není v současné době možné. Ti, kteří i za těchto nepříznivých podmínek chtějí strávit několik adventních dnů v tichu meditací a kontemplativní modlitbou, se mohou zúčastnit exercicií v tichu svého domova. Součástí budou pravidelná online každodenní setkání a možnost individuálních rozhovorů (oboje s využitím platformy Zoom).

Na exercicie se není třeba hlásit, stačí se připojit na úvodní setkání na Zoom ve středu 2. prosince ve 20 hod.

Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace, přístupové údaje na Zoom a denní program exercicií naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.