Aktivity pro děti a mládež

V Praze dne 18.  května 2020

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji – po měsíci od posledního dopisu – co nejsrdečněji pozdravitpopřát všechno dobré. Především Boží požehnání, ve kterém je všechno a ještě mnohem víc, než bychom si kdy mohli přát.

Rád bych Vás informoval o pravidelných a letních akcích a aktivitách pro děti a mládež nabízených a pořádaných naší farností v situaci postupného uvolňování restriktivních epidemiologických opatření.

Vše bude pochopitelně záviset na vývoji situace a jen dá-li Bůh, nicméně od pondělka 25. května by měly začít pravidelné (výukové) aktivity pro děti a mládež. Pokud se tedy nic nezmění, měly by to být následující:

  • pondělní Rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 hod.
  • úterní Rozhovory o víře pro starší mládež od 19 hod.
  • středeční příprava na první sv. zpověď a první svaté přijímání od 16 hod.
  • čtvrteční náboženství od 17 hod.

Účast dětí na těchto akcích a aktivitách je samozřejmě dobrovolná vždy, proto i v nynější situaci záleží na uvážení rodičů, zda své (nezletilé) děti – s ohledem na epidemiologickou situaci – na tyto aktivity pošlou či nikoli.

Od středy 27. května by také měla začít setkání pro maminky s dětmi s jáhnem Milošem.

Na všech těchto aktivitách se budeme snažit dodržovat patřičná hygienická a epidemiologická opatření, podobná, jaká se týkají škol a ostatních zájmových aktivit pro děti a mládež. Prosím o jejich dodržování i ze strany Vaší a Vašich dětí.

Prosím rodiče těch dětí, které by měly letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání, aby se mi co nejdříve – nejpozději do neděle 24. května – ozvali, abychom se domluvili. Původní termín prvního svatého přijímání byl naplánován na neděli 21. června při mši svaté od 11 hod. To se samozřejmě může po domluvě změnit, ovšem ne na datum dřívější.

Co se týče letních akcí pro děti a mládež pořádaných naší farností, tak dle původního plánu by se měly konat následující dvě, dá-li Bůh:

  • čundr pro starší děti a mládež „Rychlebskými horami“ od 13. do 18. července
  • dětský tábor „Mariánská“ od 22. do 29. srpna

Přihlášky na tyto akce najdete na našem webu anebo u mne. Prosím zájemce, aby je vyplněné co nejdříve odevzdali, zejména na letní dětský tábor na Mariánskou.

Co se týče letošní plánované velkovýpravy do Říma od 27. července do 8. srpna, neodvážil jsem se zatím učinit definitivní rozhodnutí ohledně jejího konání či nekonání. Jsou v zásadě tři možnosti: Buď tuto akci zrušit zcela a bez náhradního programu, anebo ji uskutečnit v plánovaném rozsahu, pokud by to vůbec bylo fakticky možné, anebo v daném termínu uspořádat něco jiného, například turistickou výpravu v České republice, případně na Slovensku. Proto prosím všechny původně přihlášené a i další zájemce, respektive jejich rodiče, aby mi co nejdříve sdělili svůj pohled na věc. Já bych se ze své strany zatím klonil nejspíše k třetí variantě (náhradní akce), pokud by byl zájem, nejméně k té druhé (ke konání). Velkovýpravu do Říma, pokud by se letos nekonala, bude snad možné uspořádat v příštím roce, dá-li Bůh.

Co se týče letošního biřmování, tak to by se mělo uskutečnit (spolu se křtem našich čekatelů křtu) v plánovaném termínu, tj. o svatodušní vigilii v sobotu 30. května od 18 hod. Vzhledem k tomu, že díky pandemii odpadla podstatná část přípravy na biřmování, zatím jsem v minulých dnech oslovil jen ty starší z našich biřmovanců, zda chtějí letos k této svátosti přistoupit. Pokud by chtěl letos přistoupit k biřmování i někdo z těch (mladších), kteří se začali připravovat, ale které jsem v minulých dnech neoslovil, nechť se mi co nejdříve – nejpozději do čtvrtka 21. května – ozve, abychom se domluvili.

O všem výše napsaném samozřejmě platí zásadní: dá-li Bůh.

Kdybyste cokoli potřebovali, v čem bych Vám mohl pomoci, prosím, kontaktujte mne.

Aktuální informace o veškerém dění v naší farnosti najdete vždy na našem webu, prosím, sledujte jej. Od včerejška jsou také sdělovány i v nedělních ohláškách na konci bohoslužeb.

Na závěr si jen dovoluji připomenout, že již od 26. dubna se opět veřejně konají bohoslužby, od 11. května již až pro 100 osob na každé z nich, tím pádem bez nutnosti se zapisovat předem (podrobné informace a rozpis rozšířených bohoslužeb najdete na nástěnkách v kostele a na našem webu), příležitost ke svaté zpovědi je nadále o něco rozšířena. Nezapomínejme, že právě svátosti jsou jedinečnou formou osobního setkání s Pánem Ježíšem…

Těším se na viděnou a děkuji Vám za Vaše reakce na tento dopis.

S přáním Božího požehnání a v modlitbě za Vás za všechny
 

P. Jan Houkal, farář