21. března – postní duchovní obnova s P. Matúšem Kocianem

 

Postní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 21. března 2020 odpoledne (začne první přednáškou ve 14 hod. v besídce a bude zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele). Obnovu povede P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., farář u sv. Matěje v Praze-Dejvicích, kněz a entomolog.