Úprava farního programu – 14. října 2020

Duchovní péče ve farnosti od 14. října

V Praze dne 13. října 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními spolupracovníky – přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží požehnání v nynější nelehké situaci…

Jak všichni víme, od 5. října je vyhlášen nouzový stav, od zítřka 14. října platí další výrazná omezení, z čehož vyplývá, že počínaje středou 14. října se ruší veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.

Kostel však zůstane, dá-li Bůh, denně otevřen k individuální modlitbě (před vystavenou Nejsvětější svátostí) s možností přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:

  • v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 21 hod.
  • od pondělí do soboty od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod.

Ve všech těchto dobách bude v kostele k udělování svátostí i k jakékoli další potřebě přítomen kněz (bude-li kněz zdráv a neupadne-li do karantény).

Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě.

S knězem přítomným v kostele se je možné se domluvit na případné osobní účasti na mši svaté (pro max. 6 osob), nicméně je jasné, že možnosti jsou velmi omezené.

Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Prosíme všechny farníky a návštěvníky kostela o vzájemnou ohleduplnost, o dodržování protiepidemických opatření, o trpělivost a pochopení. Nejde totiž jen o formální dodržení platných vládních nařízení, ale především o to, abychom svým zodpovědným přístupem, který s sebou prostě nese i nutnost uskromnění a omezení se, napomohli všichni aspoň takto v nastalé pandemii, která postihla velkou část světa.

Kéž nynější tíživá a skutečně složitá situace nám pomůže k většímu hledání Boha, a to v jeho různých formách přítomnosti mezi námi, k touze po větší víře, naději a lásce, k lásce, k Bohu a lidem. Modleme se, čtěme Písmo svaté a využijme otevřeného kostela a možnosti přijímání svátostí, eminentní Kristovy přítomností mezi námi, a čerpejme zvlášť z nich Boží milost, nyní tak potřebnou. A nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc.

 A to vše jedině: dá-li Bůh a hlavně jak dá Bůh

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář