Úprava farního programu – 22. května 2020

Duchovní péče ve farnosti od 11. května

V Praze dne 8. května 2020   

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám opět – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními farními spolupracovníky – přeji a v modlitbách vyprošuji Boží požehnání.

Jak víte, dle příslušného rozhodnutí vlády je možné od pondělí 11. května – při zachování příslušných hygienických opatření a omezení – obnovit sloužení veřejných bohoslužeb pro skupiny do 100 účastníků.

To znamená, že v naší farnosti může být, počínaje tímto dnem, obnoven všednodenní bohoslužební pořádek, tj. mše svaté budou od pondělí do soboty od 8 a 18 hod. a už nebude třeba se na ně zapisovat. Rozpis sloužících naleznete v záložce Bohoslužby.

Mší svatých s nedělní platností bude však slouženo více: v sobotu od 20 hod.v neděli od 7.30 hod., 9 hod., 11 hod., 18 hod. a 20 hod. Ani na ně se není třeba zapisovat, nicméně je jasné, že na každou z nich bude moci být puštěno pouze 100 věřících. Proto prosíme, aby každý šel pouze na jednu mši svatou s nedělní platností, případně s pochopením přijal, že se na některou nedostane. Těm, jimž se to stane a nebudou se moci zúčastnit jiné, se bude po skončení mše podávat vždy svaté přijímání.

Na všech bohoslužbách bude stále potřeba dodržovat příslušná epidemiologická a hygienická opatření, tj. udržovat patřičné rozestupy, používat dezinfekční prostředky, mít roušky apod. Svaté přijímání se bude podávat i nadále jen pod jednou způsobou (jen Tělo Páně), a to bezkontaktně (lopatičkou na ruku přijímajícího).

Prosíme všechny farníky v těchto ohledech o trpělivost a pochopení

Každodenní příležitost ke svátosti smíření bude 30 minut před každou ranní a dopolední mší svatou, před každou večerní mší svatou bude prodloužena na 45 minut. Prosíme, sledujte cedulky v kostele, na jakém místě se zpovídá (zda ve zpovědní místnosti, zpovědnici anebo v besídce). Krom toho se bude zpovídat i během páteční adorace po večerní mši svaté, jako obvykle. S tím, že k přijetí svátosti smíření se je možné s kněžími domluvit i individuálně.

Co se týče ostatního farního programu, tak vše bude záležet na aktuální situaci a s ní souvisejícími opatřeními, nicméně plán je následující: od 18. května by mohly začít postupně některé aktivity pro dospělé, od 25. května by mohly začít postupně některé aktivity i pro děti a mládež. Vše samozřejmě s potřebnými hygienickými opatřeními. Sledujte, prosíme náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

A vše toto jedině a především: dá-li Bůh…

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář