Úprava farního programu – 23. listopadu 2020

Duchovní péče ve farnosti od 23. listopadu

V Praze dne 22. listopadu 2020

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními spolupracovníky – přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží požehnání v nynější nelehké situaci…

Jak všichni víme, je v platnosti systém vládních protiepidemických opatření „PES“, který je každý týden po vyhodnocení aktuální situace aktualizován.  

V návaznosti na aktuální opatření platná od pondělí 23. listopadu bude v našem kostele, dá-li Bůh, program následující:

Kostel zůstává, dá-li Bůh, nadále denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou Nejsvětější svátostí) s možností individuálně přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:

  • v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod.

Ve všech těchto dobách je v kostele k udělování svátostí či k jakékoli další potřebě přítomen kněz (bude-li kněz sám zdráv a neupadne-li do karantény), neboť individuální duchovní péče zůstává i nadále vládními nařízeními povolena.

Jelikož dle aktuálně platných opatření je možné veřejné bohoslužby sloužit jen pro 20 osob, budou mše svaté v našem kostele slouženy, dá-li Bůh, zatím následovně:

  • v neděli od 7.30, od 12, od 16 a od 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7 a od 20 hod.

Vzhledem k tak omezenému počtu účastníků velmi se doporučuje se k účasti na mši svaté (zejm. na té nedělní) přihlásit předem, a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám sdělí možnosti přihlášení. Pokud přijdete na některou mši svatou bez předchozího přihlášení, bude Vám účast umožněna, jen pokud bude volné místo.

Ostatní farní program se zatím nekoná, postupně začne, jakmile to bude možné.

Sledujte, prosíme, náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Prosíme všechny farníky a návštěvníky kostela stále o vzájemnou ohleduplnost, o dodržování aktuálních protiepidemických opatření, o trpělivost a pochopení. V kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos (mít roušku), používat dezinfekci, dodržovat patřičné rozestupyneshromažďovat se na jednom místě, pokud možno.

 A to vše jedině: dá-li Bůh a hlavně jak dá Bůh

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   


Milé sestry, milí bratří,

ač jsme si samozřejmě vědomi jiných, mnohem urgentnějších potřeb v nynější tíživé situaci, přesto si dovolujeme ty z Vás, kteří mohou pomoci, požádat o finanční podporu farnosti formou daru. Nekonáním nedělních sbírek naše farnost totiž přišla o nejzásadnější pravidelný zdroj příjmů, přičemž stále musí platit nemalé nutné provozní výdaje a pokračuje v generální opravě vnějšího pláště kostela.

Číslo našeho účtu je: 11178349/0800.

Pokud chcete přispět na provoz farnosti bez specifikace účelu, nepoužívejte variabilní symbol.
Pokud chcete přispět na probíhající opravu kostela, použijte variabilní symbol: 2019.
Je také možné přispět v hotovosti.

Za Vaše případné dary Vám především děkujeme a rádi Vám (na požádání) vystavíme pro daňové účely doklad o přijetí daru.

P. Jan Houkal, farář