Společenství

Společenství starší mládeže (ve věku cca 19 až 30 let)

  • se schází jednou za dva týdny ve středu od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • před ním je od 18 hodin mše svatá v kostele
  • kontaktní osoby: Lenka Čurnová (tel. 604 155 814) nebo Jan Vaško (tel. 731 721 642)

Společenství mladší mládeže (ve věku cca 14 až 19 let)

  • se schází každý čtvrtek od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • kontaktní osoby: Barbora Sadilová (tel. 728 893 250) nebo Klára Staňková (tel. 725 314 855)

Společenství žen

  • se schází jednou za měsíc v neděli od 19.15 na faře
  • kontaktní osoba: Michaela Pávová (tel. 721 657 824)