Společné modlitby

Kontemplace v kryptě

  • specifická kontemplace v tichu se koná každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 20 hod v kryptě
  • každý sudý čtvrtek od 19 do 20 hodin kontemplaci předchází Seminář o duchovním životě a kontemplaciviz plakátek. První seminář proběhne 4. října 2018.
  • kontaktní osoba: Miloš Hrdý (602 133 396)

Modlitby matek

  • modlitby matek za děti a vnoučata se konají každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 19 hod. v kryptě

Modlitba chval

  • modlitba chval organizovaná naší starší mládeží a doprovázená hudbou se koná každou druhou neděli (kromě prázdnin) od 19.30 hod. v kryptě
  • kontaktní osoba: Filip Baroš (724 567 710)