Bohoslužby

Mše svatá

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)

Pořad velikonočních bohoslužeb:

Zelený čtvrtek (18. 4.) 8 hod. modlitba se čtením a ranní chvály
16 až 18 hod. příležitost ke svátosti smíření
18 hod. mše sv. na památku Večeře Páně
20 až 21 hod. příležitost ke svátosti smíření
kostel otevřen do 23 hod.
Velký pátek (19. 4.) 8 hod. modlitba se čtením a ranní chvály
15 hod. pobožnost křížové cesty
16 až 18 hod. příležitost ke svátosti smíření
18 hod. obřady na památku Umučení Páně
kostel otevřen do 21 hod.
Bílá sobota (20. 4.) 8 až 9 hod. příležitost ke svátosti smíření
9 hod. modlitba se čtením a ranní chvály
kostel otevřen do 12 hod.
Velikonoční vigilie (20. 4.) 21 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční neděle (21. 4.) 9, 11, 18 hod. mše svatá Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí (22. 4.) 9, 18 hod. mše svatá

Příležitost ke svátosti smíření od Květné neděle do Bílé soboty (14. – 20. dubna 2019):

Květná neděle: od 8.30 do 9 hod. + od 10.15 do 11 hod. + od 16:45 do 18 hod.
Pondělí až středa: od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod.    
Zelený čtvrtek     od 16 do 18 hod. + od 20 do 21 hod.
Velký pátek:     od 16 do 18 hod.    
Bílá sobota: od 8 do 9 hod.        
  a dále případně dle potřeby
8 h 9 h 11 h 18 h 21 h
pátek 19.4. (PB) PB*
sobota 20.4. (JH) JH*
neděle 21.4. JH PB JH
pondělí 22.4. PB JH
úterý 23.4. PB JH
středa 24.4. JH JH
čtvrtek 25.4. JH PB
pátek 26.4. PB JH
sobota 27.4. PB PB
neděle 28.4. PB JH* PB

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Nedělní mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši (ve školním roce jednou za měsíc dle vyhlášení, zpravidla poslední neděli v měsíci).

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Příležitost ke svátosti smíření

Vždy půl hodiny před každou mší svatou a během všech adorací
nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

V době adventní a postní se před každou večerní mší svatou zpovídá tři čtvrtě hodiny.

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu denně po každé večerní mši svaté. *

Modlitba růžence

V říjnu denně, v ostatních měsících ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každou postní neděli a pátek od 17.30 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

Májová pobožnost

V květnu denně po večerní mši sv.*

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách

Svátosti

Křest dítěte po domluvě

Křest dospělého

Biřmování

Eucharistie

Svaté přijímání nemocných

Svátost smíření

Svátost nemocných

Církevní sňatek

Kněžství

 

Rozloučení se zemřelým, uložení urny

Prosíme, dohodněte si termín nejprve s knězem a teprve poté s pohřební službou.