Adventní exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 2. prosince večer – neděle 5. prosince)

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Exercicie slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com