Farní charita – hledání „patronů“

Vážení přátelé farní charity, farníci, přátelé,
jak jsme Vás již informovali v dubnovém zpravodaji Od srdce, každé úterý odpoledne
organizuje farní charita výtvarný kroužek pro děti z Ukrajiny a výuku českého jazyka
pro jejich matky a babičky. Udělali jsme průzkum, jakou další pomoc by potřebovali.
Většinou chtějí s něčím poradit, najít kontakty (lékař, škola …), zorientovat se
v neznámém prostředí atd.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc. Současná kapacita dobrovolníků farní
charity je pro individuální pomoc nedostatečná. Sháníme tedy pro rodiny tzv. patrony.
Představa je zhruba taková, že patron (jednotlivec, dvojice, či rodina) by ukrajinské
rodině pomáhal, radil by jí, popřípadě je vzal na procházku po Praze, ukázal, kde se
mohou v Praze rekreovat, sportovat, kam mohou zajít za kulturou, do parku apod.
Jde o trochu času, nikoli o finanční výpomoc! Potřebných rodin je přibližně deset,
většinou jsou to babičky a matky s dětmi. Vše by se dělo ve spolupráci s farní
charitou, jejíž členové mají již dlouhodobé zkušenosti s doprovázením uprchlických
rodin v České republice.
Zájemci o tuto formu pomoci se mohou hlásit v sakristii u P. Jana Houkala nebo
kterémukoli členu farní charity, případně na emailu: charita-nsp-kontakt@googlegroups.com.
Pro patrony pak chystáme schůzku, na které bychom je informovali, zodpověděli
dotazy a propojili je s rodinami. Většina z nich bydlí na Praze 3.
Děkujeme za Váš zájem a případnou pomoc.
Farní charita Praha 3 – Vinohrady