Plán akcí pro děti a mládež na jaro a léto 2022

Plán celoročních farních akcí pro děti a mládež na školní rok 2021/2022

 • Pravidelné pondělní Rozhovory o víře pro mladší mládež
  • celoročně každé pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelné úterní Rozhovory o víře pro starší mládež
  • celoročně každé úterý od 19 do 20 hod. v knihovně
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelná čtvrteční náboženství
  • celoročně každý čtvrtek od 17 do 18 hod. v jednotlivých učebnách dle věkových kategorií
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)

Plán farních akcí pro děti a mládež na jaro 2022

 • Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež od 22. do 24. května
  • od pátku 22. května (podvečera) do neděle 24. května (místo konání bude upřesněno)
  • pro biřmovance z řad mládeže zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava bude probíhat v době velikonoční (den a čas budou upřesněny)
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 • Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď pro děti od 9. března
  • předpokládá se (pravidelná) účast na náboženství
  • příprava se bude konat každou středu od 16 hod. počínaje středou 9. března
 • Biřmování v sobotu 4. června
 • První svaté přijímání některou neděli koncem června (bude upřesněno dle domluvy)

Výhled farních akcí pro děti a mládež na léto 2022

 • Výprava do Jeseníků a Rychlebských hor „Ramzová“ pro starší děti a mládež od 25. července do 6. srpna
 • Letní tábor pro děti na Mariánskou od 13. do 21. srpna

Vše jen, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji.