Výtvarné exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 26. května večer – neděle 29. května)

Zveme Vás na výtvarné exercicie, kde budeme propojovat duchovní cvičení s výtvarnou činností. Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do tiché modlitby a křesťanské meditace. Součástí bude možnost individuálních rozhovorů. Výtvarná činnost bude probíhat především v rozlehlé klášterní zahradě formou plenéru. Nejedná se o výtvarný kurz. Úroveň Vašich dovedností zde nehraje roli.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com