Materiální sbírka Nadace sester Boromejek na pomoc Ukrajině

Nadace sester Boromejek pořádá materiální sbírku na pomoc Ukrajině.

Sbírka se koná od 6. do 24. února vždy po telefonické domluvě ve sběrném místě v Praze-Řepích.

Potřebné věci zahrnují elektroniku, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, teplé oblečení, spacáky a deky.

Kontakt: Kristýna Bednaříková, tel. 602 255 431