Setkání s jáhnem Milošem Hrdým 17. června na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“

Hněváte-li se, nehřešte; zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
(Efezským 4:26)

Srdečně zveme do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech na setkání navazující na tradici zejména „před-covidových“ seminářů.

Tentokrát se chceme zaměřit na naše prožívání hněvu, vztahu k nenávisti a násilí, samozřejmě především v souvislosti s (naší) spiritualitou. Každý z nás se s těmito pocity, stavy a ději na své cestě potkává a vyrovnává. Ať již jako subjekt nebo objekt, přímo nebo zprostředkovaně. Každý z nás má nějaké zkušenosti s jejich důsledky. A co víc, zdá se, že s proměnnou společenských vztahů, komunikace, globalizací a rostoucí komplexností vnějšího světa se na nás tyto pojmy dobývají stále neodbytněji.
Setkání bude mít formu moderované diskuse, kterou uvedou ti z vás, kteří pro nás zpracovali na zvolené téma příspěvek.

Setkání se uskuteční v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 17. 6. 2024 v 19.00. Použijte zadní bránu do farní zahrady. Zde bude pro neznalé místa připraven před vchodem průvodce v cca 18.50.
Setkání potrvá nejdéle do 20.30. Následně budou moci zájemci absolvovat 20minutovou meditaci v kryptě kostela.