Browsing "Kontemplace v krypte"

Adventní exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 2. prosince večer – neděle 5. prosince)

Lis 5, 2021   //   by KH   //   Kontemplace v krypte  //  No Comments

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Exercicie slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com

Čtyřtýdenní adventní duchovní obnova s jáhnem Milošem

Lis 5, 2021   //   by KH   //   Kontemplace v krypte  //  No Comments

„Dejte si pozor, bděte“Marek 13,33

Duchovní obnova, která potrvá po celou dobu adventu (úterý 23. listopadu – úterý 21. prosince), je přípravou na zrození Boha v nás, abychom dosáhli cíle a smyslu života, tedy poznání a sjednocení se s Bohem (Realitou), v lásce k Bohu a k bližnímu.

Inspiraci budeme čerpat z mnišské tradice, z jejího přístupu a technik. Duchovní obnova bude založena na individuálním programu s pravidelnými setkáními jednou týdně (osobně v zázemí kostela nebo na Zoom). Součástí bude i možnost individuálních rozhovorů. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.