English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

19. 5. – Svatojánská sbírka na arcidiecézi

19. 5. – příprava na biřmování od 19.15 h

19. 5. – modlitby chval od 19.30 h

20. 5. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

20. 5. – literatura a duchovní život od 19 h

21. 5. – modlitby matek od 19 h

22. 5. – příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď od 16 h

22. 5. – společenství starší mládeže od 19 h

22. 5. – setkání Pastorační rady farnosti od 19 h

23. 5. – náboženství od 17 h

23. 5. – úklid kostela od 18.45 h

23. 5. – setkání nově pokřtěných od 19 h

23. 5. – společenství mladší mládeže od 19 h

23. 5. – kontemplace v kryptě od 20 h

24. 5. – noc kostelů od 16.30 h

25. 5. – farní poutní zájezd sraz v 7.30 h

26. 5. – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

26. 5. – mše sv. především pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 5. – příprava na biřmování od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 19. května 2019

5. neděle velikonoční
sv. Petr Celestýn

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 14,21b-27
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Zj 21,1-5a
Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:0019:10  májová pobožnostPravidelné aktivity zde »

Aktuality

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.

Kněžské svěcení a primiční mše Václava Revendy

Kněžské svěcení Václava Revendy proběhne v sobotu 22. června od 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Srdečně Vás zveme též na primiční mši svatou, kterou P. Václav Revenda bude sloužit v neděli 23. června od 11 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Více zde >>

Minikatecheze k eucharistickému kongresu „Eucharistia et labor“

Více zde >>