English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

15. 9. – společenství žen od 19. 15 h

16.  9. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

17. 9. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

17. 9. – modlitby matek od 19 h

18. 9. – teologický klub od 19 h

19. 9. – všechna náboženství od 17 h

19. 9. – úklid kostela od 18.45 h

19. 9. – kontemplace od 20 h

22. 9. – modlitby chval v kryptě od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 20. září 2019

pátek 24. týdne v mezidobí
sv. Ondřej, Pavel a druhové

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Tim 6,2c-12
Žalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídáníPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela

V letošním roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – zahajujeme generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Více zde >>

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.