English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

17. 11. – modlitby chval od 19.30 h

18. 11.  rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

19. 11. – setkání seniorů od 9 h

19. 11. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

19. 11. – modlitby matek od 19 h

20. 11. – setkání pro maminky s dětmi od 9 h

20. 11. – přednáška kontemplace a mystická zkušenost křesťanství  od 19 h

21. 11. – všechna náboženství od 17 h

21. 11. – společenství mládeže od 19 h

21. 11. – úklid kostela od 19 h

21. 11. – katechumenát od 19 h

21. 11. – kontemplace od 20 h 

24. 11. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

24. 11. – setkání pastorační rady farnosti od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 18. listopadu 2019

pondělí 33. týdne v mezidobí
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Výstava tříkrálových grafik Jiřího Jiráska

Srdečně zveme na výstavu tříkrálových grafik Jiřího Jiráska v zázemí kostela. Zahájení 11. prosince v 16 hodin, výstava potrvá do 12. ledna.
Více zde >>

Třetí přednáška jáhna Miloše Hrdého o vztahu křesťanské kontemplace a zenové meditace

Pro velký úspěch přednášek jáhna Miloše Hrdého se bude ve středu 20.listopadu od 19 hod. konat ještě třetí pokračování, tentokráte o křesťanském pohledu na kontemplaci a zda a jak může být zenová meditace jejím obohacením. Více zde >>

Setkávání pro maminky s dětmi

Pro maminky s dětmi nově nabízíme možnost společného setkávání každou druhou středu od 9 hod. v zázemí kostela, začínáme 6. listopadu. Setkání povede jáhen Miloš Hrdý a na programu je meditace, diskuse a rozhovory o křesťanském duchovním životě.
Více zde >>

Oprava vnějšího pláště kostela

V letošním roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – zahajujeme generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Více zde >>

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.