Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

22. 1. – modlitby chval od 19.30 h

23. 1. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

23. 1. – nekoná se literatura a duchovní život

24. 1. – filozoficko-teologický seminář od 19 h

24. 1. – úklid kostela od 18.45 h

25. 1. – společenství mladých od 19 h

26. 1. – náboženství od 17 h

26. 1. – modlitby matek od 19 h

26. 1. – společenství mládeže od 19 h

26. 1. – setkání katechumenů od 19.30 h

26. 1. – kontemplace v kryptě od 20 h

29. 1. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. ledna 2017

úterý 3. týdne v mezidobí
sv. František Saleský

Dnešní liturgie:
1. čtení: Zid 10,1-10
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,31-35
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Mystika a duchovní život

Zveme Vás na večer z cyklu Duchovní dialogy v úterý 31. ledna od 19 hod. ve videosále. Více zde >>