English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

21. 1. – farní kafe od 10 h

21. 1. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

21. 1. – modlitby chval od 19.30 h

22. 1. – rozhovory o víře od 18.45 h

22. 1. – literatura a duchovní život od 19 h

23. 1. – úklid kostela od 18.45 h

24. 1. – společenství starší mládeže od 19 h

25. 1. – náboženství od 17 h

25. 1 –  společenství mladší mládeže od 19 h

25. 1. – setkání katechumenů od 19 h

25. 1. – modlitby matek od 19 h

25. 1. – kontemplace v kryptě od 20 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 20. ledna 2018

pátek 2. týdne v mezidobí
sv. Márius a Marta a jejich synové

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Sam 24,3-21
Žalm: Zl 57
Evangelium: Mk 3,13-19
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

17:30 – 18:00 modlitba růžence

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Nový oltář

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku, dá-li Bůh, nový oltář z dílny archtektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
Více zde >>