English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

22. 4. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

22. 4. – příprava na biřmování od 19.15 h

23. 4. – rozhovory o víře od 18.45 h

24. 4. – setkání seniorů od 9 h

24. 4. – úklid kostela od 18.45 h

25. 4. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

25. 4. – teologický klub od 19 h

26. 4. – náboženství od 17 h

26. 4. – modlitby matek od 19 h

26. 4. – společenství mladší mládeže od 19 h

26. 4. – setkání neofytů od 19 h

26. 4. – seminář o duchovním životě od 19 h kontemplace v kryptě od 20 h

26. 4. – koncert organizovaný Městskou částí Praha 3 od 20 h

29. 4. – příprava na biřmování od 19.15 h

29. 4. – modlitby chval v kryptě od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. dubna 2018

úterý 4. velikonočního týdne
sv. Jiří

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 11,19-26
Žalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Nový oltář

Dá-li Bůh, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku nový oltář z dílny architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
Více zde >>