English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

19. 11. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

19. 11. – literatura a duchovní život od 19 h

20. 11. – úklid kostela od 18.45 h

20. 11. – kurzy alfa od 19 h

21. 11. – společenství starší mládeže od 19 h

22. 11. – náboženství od 17 h

22. 11. – modlitby matek od 19 h

22. 11. – setkání katechumenů od 19 h

22. 11. – společenství mladší mládeže od 19 h

22. 11. – kontemplace v kryptě od 20 h

23. 11. – nácvik ministrantů od 19.30 h

24. 11. – nácvik ministrantů od 16.30 h

24. 11. – slavnostní mše svatá s POSVĚCENÍM NOVÉHO OLTÁŘE od 18 h 

25. 11. –  mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi od 11 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 18. listopadu 2018

33. neděle v mezidobí
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Dnešní liturgie:
1. čtení: Dan 12,1-3
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Zid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

8:30 – 9:00 zpovídání

9:00 – 10:00 mše svatá

10:30 – 11:00 zpovídání

11:00 – 12:00 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 19:00 mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Společenský večer farnosti

Společenský večer naší farnosti se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 od 19 hod. v sále Na Marjánce. Více zde >>

Pozvánka na slavnostní posvěcení nového oltáře

v sobotu 24. listopadu od 18 hodin
Více zde >>

Nový oltář

Dá-li Bůh, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku nový oltář z dílny architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
Více zde >>