Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

 

7. 2. 2016
5. neděle v mezidobí

 

Akce týdne:

7. 2. – modlitba chval v kryptě od 19.30 h

8. 2. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

8. 2. – literatura a duchovní život od 19 h

9. 2. – setkání seniorů od 9 h

10. 2. – teologický klub od 19 h

11. 2. – dramatický kroužek pro děti od 15.45 h

11. 2. – všechna náboženství od 17 h

11. 2. – společenství mladší mládeže od 19 h

11. 2. – modlitby matek od 19 h

11. 2. – setkání katechumenů od 19.30 h

11. 2. – kontemplace v kryptě od 20 h

14. 2. – farní kafe

14. 2. – farní akademie od 16 h

 

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhá vždy první pátek v měsíci počínaje 5. únorem 2016.

Více zde »

Aktuality

Výstava Lidé na cestě

Ve dnech 10. ledna až 7. února Vás zveme na výstavu o uprchlické problematice Lidé na cestě. Více zde >>