Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech panoramaNejsvětější Srdce Páně Praha věžní hodinyNějsvětější Srdce Páně Praha interiér kostelaKostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha vitrážKostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze exteriér schody

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod
Pondělí až sobota: 8, 18 hod

 

 

 

Více zde »

Farní zprávy

4. 10. 2015 – 27. neděle v mezidobí

Více zde »

Akce

.akce ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

4. 10. – koncert Srečko Kosovel po 18 h
4. 10. – modlitba chval od 20 h
5. 10. – rozhovory o víře od 18.45 h
5. 10. – literatura a duchovní život od 19 h
6. 10.kurzy ALFA od 19 h
7. 10. – společenství mládeže od 19 h
7. 10. – vernisáž výstavy „Pradávné krajiny“ od 19.30 h
8. 10.modlitby matek od 19 h
8. 10. – společenství mládeže od 19 h
8. 10.  setkání katechumenů od 19.30
8. 10. – kontemplace v kryptě  od 20 h

 

 

 

 


 

 

 

 

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Koncert slovinského pěveckého mužského sboru

Výstava Gabriely Novákové

Setkání katechumenů

Pravidelné setkávání katechumenů s P. Petrem bude zahájeno 1. října v 19.30 hod. na faře.

Podpořme bratry a sestry v nouzi

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou podporují prodejem svých produktů lidi v nouzi. V Sýrii a na Filipínách tak činí prostřednictvím svých klášterů v těchto zemích. Na tento účel je možno přispět zakoupením jejich výrobků. Zde je text dopisu s prosbou sester. S případnými objednávkami se obracejte na p. Danielu Šterbákovovou – daniela.sterbakova@gmail.com

Adventní duchovní obnova

Text adventní duchovní obnovy Srdce vedené P. ThDr. Janem Houkalem 13. prosince 2014.

Palladium země české a naše farnost

V neděli 16. února jsme měli možnost prohlédnout si nové korunky pro Palladium země české ve Staré Boleslavi, které několik dnů před tím (ve středu 12. února 2014) požehnal papež František.

Není to ovšem poprvé v dějinách naší farnosti, kdy jsme se s tímto památným obrazem Panny Marie setkali. V červnu 1945 Palladium putovalo po pražských kostelích, aby věřící mohli poděkovat za skončení druhé světové války a za ochranu, kterou od Panny Marie v těch nelehkých dobách zakoušeli.
  

100 let naší farnosti

Ke dni 1. ledna 1914 byla zřízena II. vinohradská farnost (oddělením východní části farnosti sv. Ludmily). Farnost původně nesla titul sv. Aloise podle zasvěcení školní kaple, která sloužila jejím potřebám. Teprve po vysvěcení kostela 8. května 1932 se změnil i název farnosti. Takto vypadala zřizovací listina farnosti.

Podporujeme Fair Trade

Naše farnost se připojila k podpoře hnutí Fair Trade (FT) a snažíme se získat status „Fairtradová farnost.“

Toto celosvětové hnutí se snaží o spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a šetrný přístup k lidem a přírodě. Dne 31. 1. 2013 podepsal pan farář Zdenek Wasserbauer deklaraci podpory FT. Některá kritéria jsme již splnili – jako např. nákup FT zboží pro potřebu farnosti a naše farníky, pověření odpovědné osoby – o některé se teprve snažíme – např. akce pro širší veřejnost.

Podrobné a aktuální informace z celého světa FT můžete získat na www.fairtrade-cesko.cz , www.fairtradovamesta.cz, www.nazemi.cz.

Máte-li dotazy, připomínky, nápady nebo máte-li zájem o vynikající kávu, čaj, cukr, čokoládu… můžete se obrátit na Irenu Staňkovou, tel. 736 653 396, e-mail istan(zavináč)lf1.cuni.cz.

Kniha o našem kostele

Téměř tři roky do našeho kostela přicházel fotograf Martin Frouz, aby zachycoval krásu celku i detailů, prchavé okamžiky i významné události. Vznikly tisíce snímků… Výběr z nich Vám nyní představujeme v podobě výpravné knihy Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kterou nám její autor představuje slovy: „Kniha je koncipována jako cesta, hledání a prohlídka kostela a jeho okolí. V samotném úvodu se z různých pohledů přibližujeme z prostoru Pražského hradu k návrší, na kterém je stavba umístěna. Poté vykonáme cestu časem a projdeme od prvních návrhů až ke konečné dnešní podobě chrámu. Seznámíme se s děním v kostele i jeho okolí. Vstoupíme do mnohých míst, která nejsou běžně přístupná, a seznámíme se s výzdobou a vybavením kostela. Budeme účastni dění ve svátečních i civilních chvílích a nakonec vystoupáme po nakloněné plošině uvnitř hranolové věže až na samou střechu a rozhlédneme se do okolí.“
Slavnostní prezentace knihy proběhla v úterý 18. června 2013 od 19.30 za účasti pana kardinála Miloslava Vlka. Událost zaznamenal i Český rozhlas (ČRo Plus) a publikaci na svých internetových stránkách představuje National Geographic Česko. Knihu si můžete koupit v sakristii kostela.

  

Ohlasy v tisku: Lidové noviny 10. srpna 2013

časopis ČS fotografie č. 18/2013

příloha Hospodářských novin 23. 8. 2013

časopis Moje země č. 2/2013

Zajímavý článek

V Katolickém týdeníku č. 24 (příloha Perspektivy) vyšel velmi zajímavý a důležitý článek „Není-li Hospodin na prvním místě…“ Děkujeme redakci, že nám ho dala k dispozici.