English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

S nedělní platností:
 Sobota: 20 hod.
 Neděle: 7.30, 9, 11, 18, 20 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Liturgické slavnosti: 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

30. 5. – KŘTY a BIŘMOVÁNÍ od 18 h

31. 5. – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

31. 5. – modlitby chval od 19.30 h

1. 6. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

1. 6. – kontemplace v kryptě od 18.45 h

2. 6. – modlitby matek od 19 h

2. 6. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

3. 6. – setkání pro maminky s dětmi do 9.30 h

3. 6. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

3. 6. – Teologický klub od 19 h

4. 6. – všechna náboženství od 17 h

4. 6. – úklid kostela od 18.45 h

4. 6. – setkání novokřtěnců od 19 h

4. 6. – kontemplace v kryptě od 20 h

5. 6. – první pátek v měsíci

7. 6. – další účelová sbírka na opravu kostela při všech bohoslužbách 

7. 6. – společenství žen od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 2. června 2020

úterý 9. týdne v mezidobí
sv. Marcelin a Petr

Dnešní liturgie:
1. čtení: 2Pt 3,12-15a.17-18
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mk 12,13-17

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Letní exercicie v klášteře ve Slaném s jáhnem Milošem

Ve dnech 6.-9. srpna zveme zájemce do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném na letní exercicie s jáhnem Milošem. Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »