English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí odpadají všechny pravidelné mimobohoslužebné aktivity

18. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK

19. 4. – VELKÝ PÁTEK

20. 4. – BÍLÁ SOBOTA

20. 4. – VELIKONOČNÍ VIGILIE od 21 h

21. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

21. 4. – chvály vzkříšení od 19.30 h

22. 4. – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

22. 4. – nejsou rozhovory o víře 

          – není literatura a duchovní život 

23. 4. – modlitby matek od 19 h

24. 4. – příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď od 16 h

24. 4. – společenství starší mládeže od 19 h

25. 4. – náboženství od 17 h

25. 4. – úklid kostela od 18.45 h

25. 4. – společenství mladší mládeže od 19 h

25. 4. – kontemplace v kryptě od 20 h

25. 4. – absolventský koncert Josefíny Nedbalové od 20 h

28. 4. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

28. 4. – příprava na biřmování od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 19. dubna 2019

Velký pátek

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:008:30  modlitba se čtením a ranní chvály

  • 15:0016:00  pobožnost křížové cesty

  • 16:0018:00  zpovídání

  • 18:0019:00  obřady na památku umučení Páně


kostel otevřen do 21 hod.


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.

Absolventský koncert Josefíny Nedbalové

Absolventský koncert Josefíny Nedbalové (Katedra hudební výchovy PedF UK) se koná ve čtvrtek 25. dubna od 20 hodin v kostele.
Více zde >>

Chvály Vzkříšení

V neděli 21. dubna od 19.30 hodin.
Více zde >>

Společný pastýřský list českých a moravských biskupů ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

Více zde >>