Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech panoramaNejsvětější Srdce Páně Praha věžní hodinyNějsvětější Srdce Páně Praha interiér kostelaKostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha vitrážKostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze exteriér schody

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod
Pondělí až sobota: 8, 18 hod

V květnu je denně po večerní mši sv. májová pobožnost

 

 

Více zde »

Farní zprávy

26. 4. 2015 – 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého pastýře

Více zde »

Akce

akce ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

27. 4. – přednáška „Kontemplativní modlitba a ctnosti“ od 19.30 hod
29. 4.společenství mladých od 19 hod
30. 4. – společenství mládeže 14-19 od 19 hod
30. 4. – modlitby matek
od 19 hod
30. 4. – kontemplace
v kryptě od 20 hod

 


 

 

 

 

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Setkání katechumenů a nově pokřtěných

Pravidelná čtvrteční setkání katechumenů a nově pokřtěných s P. Petrem začnou ve čtvrtek 7. května.

Podpořme bratry a sestry v nouzi

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou podporují prodejem svých produktů lidi v nouzi. V Sýrii a na Filipínách tak činí prostřednictvím svých klášterů v těchto zemích. Na tento účel je možno přispět zakoupením jejich výrobků. Zde je text dopisu s prosbou sester. S případnými objednávkami se obracejte na p. Danielu Šterbákovovou – daniela.sterbakova@gmail.com

Adventní duchovní obnova

Text adventní duchovní obnovy Srdce vedené P. ThDr. Janem Houkalem 13. prosince 2014.

Televize Noe nově v Praze a okolí v pozemním vysílání

Od 1. července vysílá televize NOE v pozemním digitálním vysílání (DVB-T) v rámci 8 regionálního multiplexu Českých radiokomunikací. Televizi Noe tak lze nyní nově naladit ve všech krajských městech a jejich okolí, aniž by diváci potřebovali satelitní přijímač nebo kabelovku. Mezi místa, kde lze z vysílače Praha – Žižkov pozemně televizi Noe naladit, je také území naší farnosti.

Televize Noe je určena pro všechny, kdo chtějí a mají zájem slyšet dobré a povzbuzující zprávy. Obsahově pestré vysílání přináší mnoho zajímavých informací a pozitivní pohled na svět kolem nás. Stejně jako Radio Proglas, představuje odvážnou a ojedinělou nekomerční alternativu, vysílá bez reklam a žije pouze z darů diváků prostřednictvím Nadačního fondu Telepace. Vytváří se tak virtuální společenství s diváky, kteří svými náměty vysílání rozvíjejí.

Způsoby příjmu:
- satelitní televizní vysílání z družice Astra 3B nekódovaně
- pozemní digitální vysílání z vysílače Praha – Žižkov (kanál 51)
- prostřednictvím kabelových sítí TKR
- prostřednictvím počítačových sítí (IPTV)
- ŽIVĚ na internetových stránkách televize Noe

Palladium země české a naše farnost

V neděli 16. února jsme měli možnost prohlédnout si nové korunky pro Palladium země české ve Staré Boleslavi, které několik dnů před tím (ve středu 12. února 2014) požehnal papež František.

Není to ovšem poprvé v dějinách naší farnosti, kdy jsme se s tímto památným obrazem Panny Marie setkali. V červnu 1945 Palladium putovalo po pražských kostelích, aby věřící mohli poděkovat za skončení druhé světové války a za ochranu, kterou od Panny Marie v těch nelehkých dobách zakoušeli.
  

100 let naší farnosti

Ke dni 1. ledna 1914 byla zřízena II. vinohradská farnost (oddělením východní části farnosti sv. Ludmily). Farnost původně nesla titul sv. Aloise podle zasvěcení školní kaple, která sloužila jejím potřebám. Teprve po vysvěcení kostela 8. května 1932 se změnil i název farnosti. Takto vypadala zřizovací listina farnosti.

Podporujeme Fair Trade

Naše farnost se připojila k podpoře hnutí Fair Trade (FT) a snažíme se získat status „Fairtradová farnost.“

Toto celosvětové hnutí se snaží o spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a šetrný přístup k lidem a přírodě. Dne 31. 1. 2013 podepsal pan farář Zdenek Wasserbauer deklaraci podpory FT. Některá kritéria jsme již splnili – jako např. nákup FT zboží pro potřebu farnosti a naše farníky, pověření odpovědné osoby – o některé se teprve snažíme – např. akce pro širší veřejnost.

Podrobné a aktuální informace z celého světa FT můžete získat na www.fairtrade-cesko.cz , www.fairtradovamesta.cz, www.nazemi.cz.

Máte-li dotazy, připomínky, nápady nebo máte-li zájem o vynikající kávu, čaj, cukr, čokoládu… můžete se obrátit na Irenu Staňkovou, tel. 736 653 396, e-mail istan(zavináč)lf1.cuni.cz.

100. výročí narození P. Jaroslava Zámečníka

V listopadu tohoto roku uplyne 100 let od narození P. Jaroslava Zámečníka (26. 11. 1913 – 22. 11. 1942), který v letech 1940–42 působil jako kaplan v naší farnosti, než byl zatčen gestapem a umučen v koncentračním táboře Dachau. V úterý 19. listopadu proběhl vzpomínkový večer s pontifikální mší svatou (hlavní celebrant pan kardinál Dominik Duka OP) a přednáškami doc. Mgr. Jaroslava Šebka a PhDr. Jana Stříbrného. Zúčastnili se také příbuzní P. Zámečníka a zástupci jeho rodné obce.

plakát

Pro velký zájem zveřejňujeme scany farního časopisu „Zprávy farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vinohradech“, čísla z 30. září 1945 věnovaného památce P. Zámečníka.
30. 9. 1945 (1) 30. 9. 1945 (2) 30. 9. 1945 (3) 30. 9. 1945 (4) 30. 9. 1945 (5) 30. 9. 1945 (6) 30. 9. 1945 (7)

Rozhovor s papežem Františkem

Česká sekce Vatikánského rozhlasu zveřejnila český překlad rozhovoru, který s papežem Františkem vedl Antonio Spadaro SJ pro časopis Civiltà Cattolica.

Kniha o našem kostele

Téměř tři roky do našeho kostela přicházel fotograf Martin Frouz, aby zachycoval krásu celku i detailů, prchavé okamžiky i významné události. Vznikly tisíce snímků… Výběr z nich Vám nyní představujeme v podobě výpravné knihy Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kterou nám její autor představuje slovy: „Kniha je koncipována jako cesta, hledání a prohlídka kostela a jeho okolí. V samotném úvodu se z různých pohledů přibližujeme z prostoru Pražského hradu k návrší, na kterém je stavba umístěna. Poté vykonáme cestu časem a projdeme od prvních návrhů až ke konečné dnešní podobě chrámu. Seznámíme se s děním v kostele i jeho okolí. Vstoupíme do mnohých míst, která nejsou běžně přístupná, a seznámíme se s výzdobou a vybavením kostela. Budeme účastni dění ve svátečních i civilních chvílích a nakonec vystoupáme po nakloněné plošině uvnitř hranolové věže až na samou střechu a rozhlédneme se do okolí.“
Slavnostní prezentace knihy proběhla v úterý 18. června 2013 od 19.30 za účasti pana kardinála Miloslava Vlka. Událost zaznamenal i Český rozhlas (ČRo Plus) a publikaci na svých internetových stránkách představuje National Geographic Česko. Knihu si můžete koupit v sakristii kostela.

  

Ohlasy v tisku: Lidové noviny 10. srpna 2013

časopis ČS fotografie č. 18/2013

příloha Hospodářských novin 23. 8. 2013

časopis Moje země č. 2/2013

Zajímavý článek

V Katolickém týdeníku č. 24 (příloha Perspektivy) vyšel velmi zajímavý a důležitý článek „Není-li Hospodin na prvním místě…“ Děkujeme redakci, že nám ho dala k dispozici.

Pastýřský list k majetkovému narovnání

Na 3. neděli postní 3. března 2013 se v kostelích četl pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání. Na stránkách TS ČBK najdete také odpovědi na časté otázky k této problematice.