Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

 

22. 5. 2016
slavnost Nejsvětější Trojice

Akce týdne:

23. 5. – rozhovory o víře od 18.45 h

23. 5. – literatura a duchovní život od 19 h

25. 5. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

25. 5. – společenství mladých od 19 h

26. 5. – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

26. 5. – dramatický kroužek pro děti od 15.45 h

26. 5. – všechna náboženství od 17 h

26. 5. – není společenství mladší mládeže

26. 5. – modlitby matek od 19 h

26. 5. – kontemplace v kryptě od 20 h

28. 5. – výlet pro děti

29. 5. – modlitba chval v kryptě od 19.30 h

 

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhá vždy první pátek v měsíci počínaje 5. únorem 2016.

Více zde »

Aktuality

Jarní výlet pro děti v sobotu 28. května

V sobotu 28. května zveme všechny děti na další celodenní pěší výlet, tentokrát Za Královnou Českého středohoří aneb Na Milešovku… Více zde >>