Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

24. 7. 2016
17. neděle v mezidobí

Akce týdne:

Po dobu letních prázdnin (v měsících červenci a srpnu) odpadají pravidelné mimobohoslužebné farní aktivity, pravidelný bohoslužebný pořádek zůstává nezměněn.

Veškerý pravidelný farní program začne opět 5. září 2016.

P. Jan Houkal je ve dnech 20. až 31. července 2016 nepřítomen (účastní se s naší mládeží Světového dne mládeže v Krakově).

Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených.

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhá vždy první pátek v měsíci počínaje 5. únorem 2016.

Více zde »

Aktuality