English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

14. 12. – adventní koncert Musica Florea od 20 h

16. 12. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

16. 12. – modlitba chval v kryptě od 19.30 h

17. 12. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

18. 12. – úklid kostela od 18.45 h

19. 12. – společenství starší mládeže od 19 h

20. 12. – náboženství od 17 h

20. 12. – modlitby matek od 19 h

20. 12. – není setkání katechumenů 

20. 12. – společenství mladší mládeže od 19 h

20. 12. –  kontemplace v kryptě od 20 h 

21. 12. – rorátní mše svatá od 6 h

21. 12. – česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby od 20 h

22. 12. – předvánoční brigáda od 9 h

 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 16. prosince 2018

3. neděle adventní
sv. Adelhaida (Adéla)

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sof 3,14-18a
Žalm: Iz 12
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18


Dnešní bohoslužby v kostele:

8:30 – 9:00 zpovídání

9:00 – 10:00 mše svatá

10:30 – 11:00 zpovídání

11:00 – 12:00 mše svatá

17:15 – 18:00 zpovídání

18:00 – 19:00 mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Pátek 21. prosince od 20 hod. 
Úterý 25. prosince od 16 hod.  Více zde >>

Společenský večer farnosti

Společenský večer naší farnosti se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 od 19 hod. v sále Na Marjánce. Více zde >>