Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

23. 3. – všechna náboženství od 17 h

23. 3. – modlitby matek od 19 h

23. 3. – společenství mládeže od 19 h

23. 3. – setkání katechumenů od 19.30 h

23. 3. – kontemplace v kryptě od 20 h

25. 3. – duchovní obnova od 14 h

26. 3. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 3. – misijní koláč

27. 3. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

28. 3. – setkání seniorů od 9 h

28. 3. – úklid kostela od 18.45 h

29. 3. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

29. 3. – teologický klub od 19 h

30. 3. – všechna náboženství od 17 h

30. 3. – modlitby matek od 19 h

30. 3. – společenství mládeže od 19 h

30. 3. – setkání katechumenů od 19.30 h

30. 3. – kontemplace v kryptě od 20 h

1. 4. – první jarní pěší výlet pro děti 

2. 4. – druhá účelová sbírka na opravu kostela při všech bohoslužbách 

2. 4. – postní pobožnost s křížovou cestou pořádaná farností Matky Boží před Týnem od 15 h

2. 4. – farní akademie od 16 h

2. 4. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. března 2017

pátek 3. postního týdne
sv. Kateřina Švédská

Dnešní liturgie:
1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mk 12,28b-34
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:15 – 18:00 zpovídání

17:30 – 17:55 křížová cesta

18:00 – 18:45 mše svatá

18:45 – 19:15 adorace + zpovídání

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:15 – 18:00 zpovídání

17:30 – 17:55 křížová cesta

18:00 – 18:45 mše svatá

18:45 – 19:15 adorace + zpovídání

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

První jarní pěší výlet v sobotu 1. dubna

Srdečně zveme všechny děti na první jarní pěší výlet
„Z Hostomic přes Studený vrch a Hradec až do dobříšské zámecké zahrady“ Více zde >>

Duchovní dialogy

V úterý 28. března na téma Partnerské vztahy a duchovní život. Více zde >>