Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

 

1. 5. 2016
6. neděle velikonoční

Akce týdne:

30. 4. – pouť rodin pražské arcidiecéze ke Svaté bráně, od 14.30  h mše svatá

1. 5. – farní akademie od 16 h

1. 5. – příprava na biřmování od 19.30

1. 5. – modlitba chval v kryptě od 19.30 h

2. 5. – rozhovory o víře od 18.45 h

3. 5. – není setkání seniorů

4. 5. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

4. 5. – teologický klub od 19 h

5. 5. – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

5. 5. – dramatický kroužek pro děti od 15.45 h

5. 5.. – všechna náboženství od 17 h

5. 5. – společenství mladší mládeže od 19 h

5. 5. – modlitby matek od 19 h

5. 5. – setkání nově pokřtěných od 19 h

5. 5. – kontemplace v kryptě od 20 h

6. 5. – poutní program 1. pátku Svatého roku milosrdenství od 17 h

8. 5. – farní kafe od 10 h

8. 5. – příprava na biřmování od 19.30 h

 

 

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhá vždy první pátek v měsíci počínaje 5. únorem 2016.

Více zde »

Aktuality