Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech panoramaNejsvětější Srdce Páně Praha věžní hodinyNějsvětější Srdce Páně Praha interiér kostelaKostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha vitrážKostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze exteriér schody

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod
Pondělí až sobota: 8, 18 hod

V květnu je denně po večerní mši sv. májová pobožnost

V červnu je denně po večerní msi sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehnáním

Slavnost Těla a Krve Páně 4. června 2015
Pastorační rada farnosti odhlasovala, že tento rok výjimečně nebudeme konat průvod kolem kostela. Bude jen pobožnost po večerní mši sv. v 18 hod. Z důvodu přípravy na Národní eucharistický kongres jsou  letos všichni panem kardinálem zvlášť intenzivně zváni k účasti na mši sv. v 17hod v katedrále a následnému eucharistickému procesí kolem Hradčanského náměstí.

 

 

Více zde »

Farní zprávy

31. 5. 2015 – slavnost Nejsvětější Trojice

Více zde »

Akce

.akce ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

29. 5. – Noc Kostelů
30. 5. – zahajovací večer Dnů víry v duchu Taizé od 20:30 hod
31. 5. – koncert Gabriely Mašlaňové: Celým srdcem tě hledám
od 19:30 hod
1. 6. – přednáška Dr. Jiřího Grygara: Věda a víra
od 19:30 hod
2. 6. – přednáška  ing. arch. Norberta Schmidta
od 19:30 hod
3. 6. – Open Heart worship koncert
od 19 hod
4. 6. – Nikodémova noc
od 19:30 hod
5. 6. – Noc Bible
od 19:30 hod
- probíhá výstava Mahin Attarpour

 

 

 


 

 

 

 

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

DNY VÍRY

Noc Bible

V noci z 5. na 6. června se chceme letos znovu zaposlouchat do Božího slova ve ztemnělé atmosféře našeho krásného kostela. Vzhledem k evangelizační akci Dny víry jsme pro letošní rok vybrali texty dvou evangelií. Hledáme ochotné čtenáře, kteří by přišli a dali svůj hlas a přednes do služeb Božímu slovu. Přihlaste se, prosím na mail -  farnost@srdcepane.cz.

Galerie Josipa Plečnika

Podpořme bratry a sestry v nouzi

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou podporují prodejem svých produktů lidi v nouzi. V Sýrii a na Filipínách tak činí prostřednictvím svých klášterů v těchto zemích. Na tento účel je možno přispět zakoupením jejich výrobků. Zde je text dopisu s prosbou sester. S případnými objednávkami se obracejte na p. Danielu Šterbákovovou – daniela.sterbakova@gmail.com

Adventní duchovní obnova

Text adventní duchovní obnovy Srdce vedené P. ThDr. Janem Houkalem 13. prosince 2014.

Palladium země české a naše farnost

V neděli 16. února jsme měli možnost prohlédnout si nové korunky pro Palladium země české ve Staré Boleslavi, které několik dnů před tím (ve středu 12. února 2014) požehnal papež František.

Není to ovšem poprvé v dějinách naší farnosti, kdy jsme se s tímto památným obrazem Panny Marie setkali. V červnu 1945 Palladium putovalo po pražských kostelích, aby věřící mohli poděkovat za skončení druhé světové války a za ochranu, kterou od Panny Marie v těch nelehkých dobách zakoušeli.
  

100 let naší farnosti

Ke dni 1. ledna 1914 byla zřízena II. vinohradská farnost (oddělením východní části farnosti sv. Ludmily). Farnost původně nesla titul sv. Aloise podle zasvěcení školní kaple, která sloužila jejím potřebám. Teprve po vysvěcení kostela 8. května 1932 se změnil i název farnosti. Takto vypadala zřizovací listina farnosti.

Podporujeme Fair Trade

Naše farnost se připojila k podpoře hnutí Fair Trade (FT) a snažíme se získat status „Fairtradová farnost.“

Toto celosvětové hnutí se snaží o spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a šetrný přístup k lidem a přírodě. Dne 31. 1. 2013 podepsal pan farář Zdenek Wasserbauer deklaraci podpory FT. Některá kritéria jsme již splnili – jako např. nákup FT zboží pro potřebu farnosti a naše farníky, pověření odpovědné osoby – o některé se teprve snažíme – např. akce pro širší veřejnost.

Podrobné a aktuální informace z celého světa FT můžete získat na www.fairtrade-cesko.cz , www.fairtradovamesta.cz, www.nazemi.cz.

Máte-li dotazy, připomínky, nápady nebo máte-li zájem o vynikající kávu, čaj, cukr, čokoládu… můžete se obrátit na Irenu Staňkovou, tel. 736 653 396, e-mail istan(zavináč)lf1.cuni.cz.

Kniha o našem kostele

Téměř tři roky do našeho kostela přicházel fotograf Martin Frouz, aby zachycoval krásu celku i detailů, prchavé okamžiky i významné události. Vznikly tisíce snímků… Výběr z nich Vám nyní představujeme v podobě výpravné knihy Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kterou nám její autor představuje slovy: „Kniha je koncipována jako cesta, hledání a prohlídka kostela a jeho okolí. V samotném úvodu se z různých pohledů přibližujeme z prostoru Pražského hradu k návrší, na kterém je stavba umístěna. Poté vykonáme cestu časem a projdeme od prvních návrhů až ke konečné dnešní podobě chrámu. Seznámíme se s děním v kostele i jeho okolí. Vstoupíme do mnohých míst, která nejsou běžně přístupná, a seznámíme se s výzdobou a vybavením kostela. Budeme účastni dění ve svátečních i civilních chvílích a nakonec vystoupáme po nakloněné plošině uvnitř hranolové věže až na samou střechu a rozhlédneme se do okolí.“
Slavnostní prezentace knihy proběhla v úterý 18. června 2013 od 19.30 za účasti pana kardinála Miloslava Vlka. Událost zaznamenal i Český rozhlas (ČRo Plus) a publikaci na svých internetových stránkách představuje National Geographic Česko. Knihu si můžete koupit v sakristii kostela.

  

Ohlasy v tisku: Lidové noviny 10. srpna 2013

časopis ČS fotografie č. 18/2013

příloha Hospodářských novin 23. 8. 2013

časopis Moje země č. 2/2013

Zajímavý článek

V Katolickém týdeníku č. 24 (příloha Perspektivy) vyšel velmi zajímavý a důležitý článek „Není-li Hospodin na prvním místě…“ Děkujeme redakci, že nám ho dala k dispozici.