Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

23. 4. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

23. 4. – příprava na biřmování od 19.15 h

24. 4. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

25. 4. – setkání seniorů od 9 h

25. 4. – úklid kostela od 18.45 h

25. 4. – duchovní dialogy od 19 h

26. 4. – příprava dětí na první svaté přijímání od 16.15  h

26. 4. – teologický klub od 19 h

27. 4. – všechna náboženství od 17 h

27. 4. – společenství mládeže od 19 h

27. 4. – modlitby matek od 19 h

27. 4. – setkání nově pokřtěných od 19.30 h

27. 4. – kontemplace v kryptě od 20 h

30. 4. – příprava na biřmování od 19.15 h

30. 4. – modlitby chval v kryptě od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 28. dubna 2017

pátek 2. velikonočního týdne
sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 5,34-42
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

18:45 – 19:15 adorace + zpovídání

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Duchovní dialogy

25. dubna od 19 hod. na téma Rozum, vůle a duchovní život.  Více zde >>