English version Slovenska različica
facebook page

Duchovní péče ve farnosti od 23. listopadu

V Praze dne 22. listopadu 2020

Milé sestry, milí bratří,

předně Vám – spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem a ostatními spolupracovníky – přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží požehnání v nynější nelehké situaci…

Jak všichni víme, je v platnosti systém vládních protiepidemických opatření „PES“, který je každý týden po vyhodnocení aktuální situace aktualizován.  

V návaznosti na aktuální opatření platná od pondělí 23. listopadu bude v našem kostele, dá-li Bůh, program následující:

Kostel zůstává, dá-li Bůh, nadále denně otevřen k soukromé modlitbě (před vystavenou Nejsvětější svátostí) s možností individuálně přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:

  • v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod.

Ve všech těchto dobách je v kostele k udělování svátostí či k jakékoli další potřebě přítomen kněz (bude-li kněz sám zdráv a neupadne-li do karantény), neboť individuální duchovní péče zůstává i nadále vládními nařízeními povolena.

Jelikož dle aktuálně platných opatření je možné veřejné bohoslužby sloužit jen pro 20 osob, budou mše svaté v našem kostele slouženy, dá-li Bůh, zatím následovně:

  • v neděli od 7.30, od 12, od 16 a od 20 hod.
  • od pondělí do soboty od 7 a od 20 hod.

Vzhledem k tak omezenému počtu účastníků velmi se doporučuje se k účasti na mši svaté (zejm. na té nedělní) přihlásit předem, a to osobně knězi přítomnému v kostele, který Vám sdělí možnosti přihlášení. Pokud přijdete na některou mši svatou bez předchozího přihlášení, bude Vám účast umožněna, jen pokud bude volné místo.

Ostatní farní program se zatím nekoná, postupně začne, jakmile to bude možné.

Sledujte, prosíme, náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace.

Prosíme všechny farníky a návštěvníky kostela stále o vzájemnou ohleduplnost, o dodržování aktuálních protiepidemických opatření, o trpělivost a pochopení. V kostele je třeba mít zakrytá ústa a nos (mít roušku), používat dezinfekci, dodržovat patřičné rozestupyneshromažďovat se na jednom místě, pokud možno.

 A to vše jedině: dá-li Bůh a hlavně jak dá Bůh

S přáním Božího požehnání Vám všem

P. Jan Houkal, farář   


Milé sestry, milí bratří,

ač jsme si samozřejmě vědomi jiných, mnohem urgentnějších potřeb v nynější tíživé situaci, přesto si dovolujeme ty z Vás, kteří mohou pomoci, požádat o finanční podporu farnosti formou daru. Nekonáním nedělních sbírek naše farnost totiž přišla o nejzásadnější pravidelný zdroj příjmů, přičemž stále musí platit nemalé nutné provozní výdaje a pokračuje v generální opravě vnějšího pláště kostela.

Číslo našeho účtu je: 11178349/0800.

Pokud chcete přispět na provoz farnosti bez specifikace účelu, nepoužívejte variabilní symbol.
Pokud chcete přispět na probíhající opravu kostela, použijte variabilní symbol: 2019.
Je také možné přispět v hotovosti.

Za Vaše případné dary Vám především děkujeme a rádi Vám (na požádání) vystavíme pro daňové účely doklad o přijetí daru.

P. Jan Houkal, farář   

Slovo k povzbuzení na středu 25. listopadu 2020, sv. Kateřiny Alexandrijské

1. čtení: Zj 15,1-4
Žalm: Ž 98
Evangelium: Lk 21,12-19

Milé sestry, milí bratří,

o dnešním prvním čtení ze začátku 15. kapitoly knihy Zjevení opět platí, co bylo již v posledních dnech vícekrát zmíněno a co se předevčírem stalo přímo předmětem našeho pokusu o rozjímání: Totiž skutečnost, že pro snad hlubší a účinnější porozumění Janovým útěšným viděním otevřeného nebe, která teď dennodenně čteme, nesmíme nikdy přehlédnout (liturgickým výběrem vynechané) souvislosti, v nichž se tato vidění odehrávají, kontext, ve kterém jsou popsána, tedy vidění posledních hrůz a pohrom. Bez současného vidění těchto hrůz a pohrom totiž vidění otevřeného nebe poněkud ztrácejí svou jasnost.

Smyslem celé Apokalypsy je přeci právě do situací všemožné lidské tísně a bolesti ukázat na stále otevřené nebe a blízkost Beránkovu. To bylo prostředí jejího vzniku, to je i prostředím její četby. Navíc čím dále v Apokalypse čteme, tím jsou hrůzy hrozivější, pohromy se stupňují, ale také vidění nebe jsou stále jasnější a intenzivnější. Kristův příchod se také den za dnem blíží, a to jak ten na konci světa, tak o to spíše ten na konci našeho života.

Co se týče dnešního úryvku, tak na předcházející vidění hrůz šesti otevřených pečetí a na vidění pohrom šesti polnic (to bylo v předešlých kapitolách) nyní naváže vidění hrůz sedmi nádob «se sedmi posledními ranami, kterými se dovrší Boží hněv». Celé to bude «veliké a podivuhodné znamení», něco jako poslední volání k obrácení. Před tím vším se ovšem Janovu duchovnímu zraku opět otevírá nebe. A právě to je úryvek, který dnes čteme.

Boží služebník Jan v nebi vidí «něco jako průzračné moře smíšené s ohněm». Jen v nebi, u Boha samotného je původ jak Božího pokoje (průzračné, klidné moře) tak i Božího hněvu (oheň). I jakákoli hrůza na zemi musí totiž nějak pocházet z nebe, neboť je to jedině Bůh, který i hrůze, aby vůbec existovala, musí existenci dovolit, povolat ji k bytí. Jen proto také nějaká hrůza či pohroma může být také vnímána jako projev Božího hněvu, toho, který chce hříšníka obrátit, přivést zpět ke Kristu a zachránit.

U průzračného moře, v Božím průzračném pokoji jsou «ti, kdo zvítězili v boji se šelmou, s jejím obrazem a s číslem vyjadřujícím její jméno» (jak víme, to je číslo 666, číslo otevírající řadu možností výkladu, nicméně především – jako třikrát číslo šest – symbolizující plnost nedokonalosti).

    pokračovat ve čtení »

stáhnout pdf

„Povzbuzení na každý den“ z minulých dní

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

Vzhledem k nastalé situaci od středy 14. října 2020 odpadá veškerý pravidelný farní program s výjimkou každodenně otevřeného kostela k individální modlitbě s možností individálního přijímání svátosti, zejména svatého přijímání a svaté zpovědi (viz samostatný plakátek), dá-li Bůh…

 

Prosíme katechumeny, kteří měli mít ve čtvrtek setkání, aby se ozvali otci Petrovi a domluvili se na individuální přípravě.

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 25. listopadu 2020

středa 34. týdne v mezidobí
sv. Kateřina

Dnešní liturgie:
1. čtení: Zj 15,1-4
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 21,12-19

Dnešní bohoslužby v kostele:

Kostel je otevřen k soukromé modlitbě a individuálnímu příjímání svátostí (svaté přijímání, zpověď) ve všedních dnech od 7.30 do 9 hod. a od 17 do 20 hod., v neděli od 8.30 do 12 hod. a od 17 do 20 hod.Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Adventní domácí exercicie s jáhnem Milošem 3. – 6. prosince

Domácí exercicie 3. – 6. prosince 2020 pro ty, kteří i za současných nepříznivých podmínek chtějí strávit několik adventních dnů v tichu meditací a kontemplativní modlitbou. Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021.

Více zde »