English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

Prosíme o ohleduplnost a dodržování aktuálních protiepidemických opatření v prostorách kostela i jeho zázemí, aktuálně o důsledné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách (při bohoslužbách i všech ostatních programech), o používání dezinfekce a, je-li to možné, o držení rozestupů. Děkujeme.

 

25. 9. – kroužek křesťanské filosofie od 16 h

27. 9. – svatováclavská sbírka na církevní školství 

28. 9. – Slavnost sv. Václava – mše svaté od 8, 18 a 20 h

28. 9. – nejsou rozhovory o víře pro mladší mládež 

28. 9. – kontemplace v kryptě od 19 h

29. 9. – modlitby matek od 19 h

29. 9. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

30. 9. teologický klub od 19 h

1. 10. – všechna náboženství od 17 h

1. 10. – úklid kostela od 18.45 h

1. 10. – informační setkání k duchovní obnově s jáhnem Milošem od 19 h

1. 10. – setkání katechumenů od 19 h

1. 10. – kontemplace v kryptě od 20 h

2. 10. – první pátek v měsíci s obvyklým programem

2. 10. – kroužek křesťanské filosofie od 16 h

4. 10. – účelová sbírka na probíhající opravu kostela při všech bohoslužbách 

4. 10. – společenství žen od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 29. září 2020

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

Dnešní liturgie:
1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

99-denní duchovní obnova s jáhnem Milošem

Srdečně zveme na neobvyklou duchovní obnovu „Duc in altum – zajeď na hlubinu“ s jáhnem Milošem, která potrvá celých 99 dní – od 4.10.2020 do 10.1.2021.
Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

V loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde »