Kontemplace v kryptě

Semináře o kontemplativním životě se konají jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin ve videosále (i online na platformě Zoom).

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Kontemplace v tichu v kryptě probíhají každé pondělí od 19.00 hodin

Bližší informace, témata seminářů a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.