Kontemplace v kryptě

Kontemplace v tichu v kryptě probíhají každé pondělí od 19.00 hodin.
Případné změny naleznete ve farních zprávách (https://srdcepane.cz/farni-zpravy/) .