Kontemplace v kryptě

Semináře o kontemplativním životě se konají jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Kontemplace v tichu v kryptě probíhají každý čtvrtek od 20.00. 

Bližší informace, témata seminářů a přístupové údaje naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.