Nový oltář

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně má od letošního listopadu nový oltář. Obřad posvěcení vykonal biskup Zdenek Wasserbauer při slavnostní mši v sobotu 24. listopadu 2018, v předvečer slavnosti Ježíše Krista Krále.
Nový oltář byl navržen renomovanými architekty Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem. Má podobu stlačené bílé polokoule připomínající kalich či abstrahované srdce a je umístěn na malé bílé podestě přesně v geometrickém středu půdorysu kostela – symbolicky se tak stává jeho novým srdcem, zároveň však odkazuje k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterému je náš kostel zasvěcen. Oltářní menza je vytesána ze vzácného bílého mramoru pocházejícího z lomů v toskánském městě Carrara, z něhož své mistrovské sochy tesal i slavný Michelangelo. Realizace oltáře je dílem sochařského ateliéru Petra Váni.

Během obřadu posvěcení byla do oltářní menzy vložena schránka s relikvií sv. Markéty Marie Alacoque, francouzské mystičky 17. století, jež stála u zrodu novodobé úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ostatek v původní malé schránece opatřené neporušenou pečetí daroval farnosti pan Jindřich Táborský z pozůstalosti svého děda, pana Jaromíra Holuba.

V centru pozornosti autorů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta stojí podobně jako u stavitele chrámu Josipa Plečnika radost z liturgie, bohoslužby. Její hlavní dějiště – oltář – se po reformě 2. Vatikánského koncilu posouvá směrem k centrální části kostela tak, aby mohla být bohoslužba sloužena „čelem k lidu“. Cílem architektů tedy bylo dotvořit, doplnit liturgický prostor o nový, chybějící rovnocenný prvek za současného respektování ducha Plečnikova přístupu k liturgické krajině.
Nový oltář má tvar elipsoidu nacházejícím svůj odraz v dalších kruhových prvcích, zejména ve středové zářící koruně symbolizující příchod Krista. Země se dotýká velmi labilně, v jediném bodě, znázorňujícím křehkou spojnici mezi nebem a zemí. Jeho podoba je otevřeným symbolem evokujícím slunce, kalich, srdce, loď, nádobu, do níž každý vkládá vlastní obsahy, které klade před Boha. Svým materiálem z ušlechtilého kamene se nový oltář zároveň vztahuje k hlavním prvkům Plečnikova řešení – starému oltáři, svatostánku, ambonům; zachována byla též původní mřížka oddělující kněžiště, byť je v dnešním pojetí liturgie nadbytečná. Oltář je vyroben z jediného kusu kamene, jemně osekaného a obroušeného do konečného tvaru, váží čtyři tuny a je v současnosti největším sochařským dílem z jediného bloku Carrarského mramoru na světě.

V souvislosti s novým oltářem je v kostele také instalován nový sedes, dále procesní kříž a svícny k oltáři a nový abak a dřevěné podesty pod sedes a do ambonů. Původní oltář „čelem k lidu“ pocházející z devadesátých let minulého století od architekta Tomáše Černouška byl věnován do kostela sv. Gotharda v Českém Brodě.

Cena nového oltáře spolu s mramorovou podestou činí 1.999.927 Kč. Oltář byl financován farností z darů laskavých dárců a z vlastních zdrojů farnosti.

Dá-li Bůh, věříme, že nový oltář bude další dlouhá desetiletí a snad i staletí sloužit ke slávě Boží a k spáse naší i generací našich dětí.

 

Další zdroje a odkazy:

  • Protokol o posvěcení nového oltáře zde
  • Podrobné zdůvodnění návrhu architekty Josefem Pleskotem a Norbertem Schmidtem zde.
  • O vzniku nápadu na úpravu liturgického prostoru našeho kostela a důvodech výměny původního Černouškova oltáře za nový hovořil farář P. Jan Houkal při prezentaci návrhu nového oltáře veřejnosti dne 18. ledna 2018, celý text zde.
  • Fotky z obřadu posvěcení nového oltáře i z jeho instalace najdete v naší fotogalerii
  • Fotografie na této stránce (pokud není uvedeno jinak): Petr Neubert