Akce pro děti a mládež

Plán celoročních farních akcí pro děti a mládež na školní rok 2023/2024

 • Pravidelné pondělní Rozhovory o víře pro mladší mládež
  • celoročně každé pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelné úterní Rozhovory o víře pro starší mládež
  • celoročně každé úterý od 19 do 20 hod. v knihovně
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelná čtvrteční náboženství
  • celoročně každý čtvrtek od 17 do 18 hod. v jednotlivých učebnách dle věkových kategorií
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Společenství starší mládeže
  • celoročně každý čtvrtek od 19 do 20.30 hod. ve videosále
  • kontaktní osoba: Václav Soukup (tel. 731 167 991)
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)

Plán farních akcí pro děti a mládež na jaro 2024

 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava bude probíhat v době velikonoční (den a čas budou upřesněny)
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 • Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď od 6. března
  • předpokládá se (pravidelná) účast na náboženství
  • příprava se bude konat každý čtvrtek (s výjimkou liturgických svátků) od 18 hod. 
 • Biřmování v sobotu 17. května
 • První svaté přijímání v neděli 16./23. června (bude upřesněno dle domluvy s rodiči)

Plán farních akcí pro děti a mládež na léto 2024

Vše jen, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

Veškeré bližší a aktuální informace a přihlášky budou postupně zveřejňovány, najdete je vždy na našich webových stránkách (v příslušných záložkách) a nebo u otce Jana (tel. 602 471 210)