Akce pro děti a mládež

Výhled farních akcí pro děti a mládež na léto 2021

  • Velkovýprava pro starší děti a mládež do Říma od 26. července do 7. srpna
    • přihláška zde
  • Dětský tábor „Mariánská 2021“ od 21.do 29. srpna
    • přihláška zde
    • bližší informace zde
    • na tyto akce je třeba se přihlásit

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji.
Kromě toho se v naší farnosti schází společenství mládeže každý čtvrtek od 19 hod. (více informací včetně kontaktních osob v záložce Aktivity/Společenství)