Akce pro děti a mládež

Plán celoročních farních akcí pro děti a mládež na školní rok 2022/2023

 • Pravidelné pondělní Rozhovory o víře pro mladší mládež
  • celoročně každé pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelné úterní Rozhovory o víře pro starší mládež
  • celoročně každé úterý od 19 do 20 hod. v knihovně
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelná čtvrteční náboženství
  • celoročně každý čtvrtek od 17 do 18 hod. v jednotlivých učebnách dle věkových kategorií
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)

Plán farních akcí pro děti a mládež na jaro 2023

 • Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež od 11. do 18. března
 • Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež od 19. do 21. května
  • od pátku 19. května (podvečera) do neděle 21. května (místo bude upřesněno)
  • pro biřmovance z řad mládeže zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava bude probíhat v době velikonoční (den a čas budou upřesněny)
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 • Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď pro děti
  • předpokládá se (pravidelná) účast na náboženství
  • vlastní příprava začne v březnu (bude upřesněno)
 • Biřmování v sobotu 27. května
 • První svaté přijímání některou neděli koncem června (bude upřesněno)

Výhled farních akcí pro děti a mládež na léto 2023

Vše jen, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji