Akce pro děti a mládež

Aktuální informace naleznete na zvláštní stránce

Výhled farních akcí pro děti a mládež na léto 2021

 • Čundr pro starší děti a mládež „Novohradskými horami 2021“ od 5. do 10. července
  • přihláška zde
 • Velkovýprava pro starší děti a mládež do Říma od 26. července do 7. srpna
  • přihláška zde
 • Dětský tábor „Mariánská 2021“ od 21.do 29. srpna
  • přihláška zde
  • na tyto akce je třeba se přihlásit

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji.
Kromě toho se v naší farnosti schází společenství mládeže každý čtvrtek od 19 hod. (více informací včetně kontaktních osob v záložce Aktivity/Společenství)