Setkání nad tématem

  • V rámci celocírkevní synodální cesty se v naší farnosti pravidelně od listopadu 2021 do února 2022 scházela skupina k modlitbě, vzájemnému naslouchání a sdílení o synodálních tématech. Výstupy naší práce jsme poslali na arcidiecézní synodální tým a jsme rádi, že většina našich hlavních závěrů našla místo ve výstupu celé arcidiecéze.
  • Bez ohledu na to jsme však také zjistili, že proces diskuze a sdílení měl význam sám o sobě, a dohodli jsme se, že budeme pokračovat v setkávání.
  • Od září 2022 se scházíme vždy 2. čtvrtek v měsíci v 19:15 v besídce. Pokaždé probereme jiné téma, buď podněty, které vzešly ze synodálního procesu, nebo jiné aktuální otázky v církvi nebo společnosti. Všichni zájemci jsou vítáni.
  • Kontakt: Lucie a Peter Stephensovi, mail: p.stephens@volny.cz