Setkání nad tématem

V rámci celocírkevní synodální cesty se scházela skupina v naší farnosti k modlitbě, vzájemnému naslouchání, a sdílení o synodálních tématech pravidelně od listopadu 2021 do února 2022.

Výstupy naší práce jsme poslali na arcidiecézní synodální tým a byli jsme rádi, že většina našich hlavních závěrů našla místo ve výstupu celé arcidiecéze. Ale bez ohledu na to jsme zjistili, že proces diskuze a sdílení měl význam sám o sobě, a rozhodli jsme, že budeme pokračovat v setkávání. Od září 2022 se chceme sejít vždy 2. čtvrtek v měsíci v 19:15 v besídce. Po každé probereme jiné téma, buď podněty, které vzešly ze synodálního procesu, nebo jiné aktuální otázky v církvi nebo společnosti. Všichni jsou vítáni.

Kontakt: Lucie a Peter Stephensovi, mail: p.stephens@volny.cz