Společenství

Společenství mládeže

  • se schází každý čtvrtek od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • kontaktní osoby: Barbora Sadilová (tel. 728 893 250) nebo Klára Staňková (tel. 725 314 855)

Společenství žen

  • se schází jednou za měsíc v neděli od 19.15 na faře
  • kontaktní osoba: Michaela Pávová (tel. 721 657 824)