Společenství

Společenství mládeže

  • se v současné době neschází 

Společenství žen

  • se schází jednou měsíčně v neděli od 19 hodin
  • kontaktní osoba: Hana Chytrá (tel. 607 892 938; e-mail chytra.ha@gmail.com)