Společenství

Společenství mládeže

  • se schází každý čtvrtek od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • kontaktní osoby: Barbora Sadilová (tel. 728 893 250) nebo Klára Staňková (tel. 725 314 855)

Společenství žen

  • příští společenství žen bude v neděli 13. března od 18:30
  • kontaktní osoba: Hana Chytrá (tel. 607 892 938; e-mail chytra.ha@gmail.com)