Příprava na svátosti

Příprava na křest malého dítěte

 • po domluvě s kněžími (P. Jan Houkal: farar@srdcepane.cz, 602 471 210, P. Petr Beneš: kaplan@srdcepane.cz)

Příprava na křest školních dětí

 • po domluvě s farářem (farar@srdcepane.cz, 602 471 210)

Příprava na křest dospělých

 • po domluvě s farářem (farar@srdcepane.cz, 602 471 210)
 • pravidelnou přípravu na křest (katechumenát) a setkání zájemců o křest vede farní vikář P. Petr Beneš (kaplan@srdcepane.cz) každý čtvrtek od 19.00 hod. na faře

Příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání

 • příprava dětí po domluvě s farářem (farar@srdcepane.cz, 602 471 210)
 • možnost dětí přistoupit ke svátostem zpravidla předpokládá jejich docházku na náboženství
 • pravidelná příprava dětí probíhá každoročně na jaře v dubnu – červnu, vždy ve středu od 16 hod.
 • příprava dospělých po domluvě s kněžími (P. Jan Houkal: farar@srdcepane.cz, 602 471 210, P. Petr Beneš: kaplan@srdcepane.cz)

Příprava na biřmování

 • po domluvě s farářem (farar@srdcepane.cz, 602 471 210)
 • pravidelná příprava mládeže se koná v rámci pondělních Rozhovorů o víře pro mládež
 • specifická příprava probíhá v době velikonoční (vždy v neděli od 19.15 hod.)

Příprava na svatbu

 • po domluvě s kněžími (P. Jan Houkal: farar@srdcepane.cz, 602 471 210, P. Petr Beneš: kaplan@srdcepane.cz)