Přednáškové cykly

Teologický klub

  • Přednášky s P. Janem Houkalem o jednotlivých tématech teologie se konají každou středu od 19 hod. ve videosále, pokud na středu nepřipadne přednáška v rámci Farní akademie. Ve školním roce 2020-2021 pokračujeme ve výkladu Apokalypsy.

Literatura a duchovní život

  • Přednášky s P. Petrem Benešem o vztahu literatury a křesťanského duchovního života se konají každé druhé pondělí od 19 hod. ve videosále (termíny jednotlivých setkání ve Farních zprávách).

Kroužek křesťanské filozofie

  • Seminář s P. Janem Houkalem se snahou o stručný výklad dějin filozofie a o její křesťanskou interpretaci se koná každý pátek od 16 hod. v besídce.

Farní akademie

  • Příležitostné přednášky s různými hosty, konají se přibližně jednou za měsíc zpravidla ve středu od 19 hod., kdy nahrazují Teologický klub. Termíny, témata a jména přednášejících najdete v aktualitách na hlavní stránce webu a ve Farních zprávách.