Přednáškové cykly

Teologický klub

  • Přednášky s P. Janem Houkalem o jednotlivých tématech teologie se konají každou středu od 19 hod. ve videosále. V rámci Teologického klubu se konají i příležitostné přednášky pozvaných hostů (informace o těchto přednáškách jsou oznamovány v nedělních ohláškách a ve Farních zprávách)

Literatura a duchovní život

  • Přednášky s P. Petrem Benešem o vztahu literatury a křesťanského duchovního života se konají každé druhé pondělí od 19 hod. ve videosále (termíny jednotlivých setkání jsou oznamovány v nedělních ohláškách ve Farních zprávách).