Knihovna

Nejsvětější Srdce Páně - knihovnaKnihovna Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad (nebo: Farní knihovna) se nachází v prvním poschodí zadního traktu kostela.

Její převážně knižní fond (cca 5000 svazků) je rozdělen do dvou hlavních částí. První tvoří literatura s křesťanskou tématikou (duchovní četba, životopisy, teologická a filosofická literatura apod.), druhou část pak beletrie a literatura pro děti. Veškerý fond je zpracován v autorském, názvovém a předmětovém katalogu. Historický základ fondu je pravidelně doplňován novými tituly – převážně (ale ne pouze) z Karmelitánského a dalších křesťanských nakladatelství.

Díky příjemému prostředí i přehlednému uspořádání fondu je knihovna vhodná i k prezenčnímu studiu.

Je otevřena každou neděli od 10 do 11 a každou středu od 17 do 18 hodin (ve středu odpoledne je přístupná pouze zadním vchodem přes zahrádku).