Bohoslužby

  

Mše svatá

Neděle: 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 

8h 9h 11 h 18 h 20h
pátek 24.11. JH JH
sobota 25.11. JH JH
neděle 26.11. JH JH PB JH
pondělí 27.11. PB JH
úterý 28.11. PB JH
středa 29.11. JH JH
čtvrtek 30.11. JH PB
pátek 1.12. PB JH
sobota 2.12. PB PB
neděle 3.12. PB JH PB JH

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá s nedělní platností
* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Nedělní mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši (ve školním roce jednou za měsíc dle vyhlášení, zpravidla poslední neděli v měsíci).

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Každodenní příležitost ke svátosti smíření

Ráno a dopoledne vždy půl hodiny před každou mší svatou, odpoledne a večer vždy tři čtvrtě hodiny před každou mší svatou (zpovídá vždy ten kněz, který mši svatou slouží, v neděli před dopoledními bohoslužbami zpovídají zpravidla oba) a během páteční adorace (zpovídá ten kněz, který slouží předcházející mši svatou), nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu v neděli po mši svaté od 9 hod. a ve středu a v pátek po mši svaté od 18 hod. *

Modlitba růžence

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každý postní pátek (krom prvního pátku v měsíci, kdy je adorace) od 17.15 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách