Bohoslužby

Mše svatá

Neděle: 7.30, 9, 11, 18 a 20 hod. + sobota od 20 hod. mše svatá s nedělní platností
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 

7.30 h 8 h 9 h 11 h 18 h 20h
pondělí 3.5. PB JH
úterý 4.5. PB JH
středa 5.5. JH JH
čtvrtek 6.5. JH PB
pátek 7.5. PB JH
sobota 8.5. PB JH JH*
neděle 9.5. PB PB JH JH JH

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá s nedělní platností
* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Nedělní mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši (ve školním roce jednou za měsíc dle vyhlášení, zpravidla poslední neděli v měsíci).

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Každodenní příležitost ke svátosti smíření

Ráno a dopoledne vždy půl hodiny před každou mší svatou, odpoledne a večer vždy tři čtvrtě hodiny před každou mší svatou (zpovídá vždy ten kněz, který mši svatou slouží, v neděli před dopoledními bohoslužbami zpovídají zpravidla oba) a během páteční adorace (zpovídá ten kněz, který slouží předcházející mši svatou), nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu denně po každé večerní mši svaté. *

Modlitba růžence

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každou postní neděli a pátek od 17.30 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

Májová pobožnost

V květnu denně po večerní mši sv.*

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách

Svátosti

Křest dítěte po domluvě

Křest dospělého

Biřmování

Eucharistie

Svaté přijímání nemocných

Svátost smíření

Svátost nemocných

Církevní sňatek

Kněžství

 

Rozloučení se zemřelým, uložení urny

Prosíme, dohodněte si termín nejprve s knězem a teprve poté s pohřební službou.