Bohoslužby

  

Mše svatá

Neděle: 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 

8 h 9 h 11 h 18 h 20 h
pátek 14.6. PB JH
sobota 15.6. zástup zástup
neděle 16.6. PB JH* PB JH
pondělí 17.6. PB JH
úterý 18.6. PB JH
středa 19.6. JH JH
čtvrtek 20.6. JH PB
pátek 21.6. PB JH
sobota 22.6. PB JH
neděle 23.6. PB JH* PB JH

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá s nedělní platností
* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Při této mši svaté (během kázání) je zajištěn duchovní program pro malé děti v besídce (která slouží během bohoslužeb jako místnost pro rodiče s malými dětmi).

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Každodenní příležitost ke svátosti smíření

Ráno a dopoledne vždy půl hodiny před každou mší svatou, odpoledne a večer vždy tři čtvrtě hodiny před každou mší svatou (zpovídá vždy ten kněz, který mši svatou slouží, v neděli před dopoledními bohoslužbami zpovídají zpravidla oba) a během páteční adorace (zpovídá ten kněz, který slouží předcházející mši svatou), nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu v neděli po mši svaté od 9 hod. a ve středu a v pátek po mši svaté od 18 hod. *

Modlitba růžence

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každý postní pátek (krom prvního pátku v měsíci, kdy je adorace) od 17.15 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách