English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se v těchto dnech především za oběti tragického útoku na pražské filozofické fakultě, za spásu jejich duší, za uzdravení zraněných, za útěchu a posilu pro přeživší i pro pozůstalé, zejména se modleme za blízké obětem, buďme jim nablízku, nakolik nám to přísluší, modleme se i za všechny vzdálené.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

25. 2. – volby do pastorační rady v závěru všech bohoslužeb

26. 2. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

26. 2. – kontemplace v kryptě od 19 h

26. 2. – nekoná se literatura a duchovní život (pro nemoc přesunuto na 4. 3.)

27. 2. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

27. 2. – modlitby matek od 19 h

27. 2. – lectio divina od 19 h

27. 2. – zkouška sboru od 19 h

28. 2. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

28. 2. – teologický klub od 19 h

29. 2. – náboženství pro děti od 17 h

29. 2. – úklid kostela od 18.45 h

29. 2. – společenství starší mládeže od 19 h

1. 3. – pobožnost křížové cesty od 17.15 h 

3. 3. – sbírka na opravy kostela a jeho zázemí při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. února 2024

pondělí 2. postního týdne
sv. Alexandr

Dnešní liturgie:
1. čtení: Dan 9,4b-10
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Volby do pastorační rady farnosti

Volby do nové pastorační rady naší farnosti se uskuteční v neděli 25. února 2024. Voleb se může zúčastnit každý katolický křesťan, který je farníkem naší farnosti a dovršil 15. rok věku. Všichni jsou srdečně zváni.
Seznam kandidátů s jejich medailonky po rozkliknutí odkazu.

Více zde »

Opravy v kostele v roce 2024

V letech 2016-2023 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2024 se chystáme na další etapu opravy varhan, restaurování oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám..

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »