English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se v těchto dnech především za ukončení války a za mír na Ukrajině a snažme se podle svých možností pomoci potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

22. 05. – sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům formou složenky 

23. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

23. 05. – kontemplace v kryptě od 19 h

23. 05. – beseda o pomoci ženám v nouzi od 19 h

24. 05. – setkání seniorů od 9 h

24. 05. – modlitby matek od 19 h

24. 05. – lectio divina od 19 h

24. 05. – zkouška sboru od 19 h

24. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h 

25. 05. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

25. 05. – teologický klub od 19 h

26. 05. – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚmše svaté od 8, 18 a 20 h

26. 05. – náboženství od 17 h

26. 05. – není příprava na první svaté přijímání 

26. 05. – není úklid kostela 

26. 05. – není příprava na biřmování 

28. 05. – celodenní duchovní obnova pro biřmovance 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 25. května 2022

středa 6. velikonočního týdne
sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

6. neděle velikonoční je Dnem modliteb za pronásledované křesťany.

Papež a naši biskupové vyzývají ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Více zde »

Výtvarné exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 26. května večer – neděle 29. května)

Zveme Vás na výtvarné exercicie, kde budeme propojovat duchovní cvičení s výtvarnou činností. Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do tiché modlitby a křesťanské meditace. Součástí bude možnost individuálních rozhovorů. Výtvarná činnost bude probíhat především v rozlehlé klášterní zahradě formou plenéru. Nejedná se o výtvarný kurz. Úroveň Vašich dovedností zde nehraje roli.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Plán akcí pro děti a mládež na jaro a léto 2022

Co se týče farních akcí pro děti a mládež, během celého školního roku probíhají pondělní a úterní rozhovory o víře pro mladší a starší mládežnáboženství pro školní děti.
Na jaře nás kromě toho čekají tradiční jarní prázdniny na běžkách, duchovní obnova a (po náležité přípravě) biřmování a první svaté přijímání.
V létě pojedeme na „velkovýpravu“ do Slovinska a letní prázdniny tradičně zakončíme farním táborem pro děti.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »