English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

19. 9. – farní kafe od 10 h

20. 9. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

21. 9. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

21. 9. – modlitby matek od 19 h

21. 9. – seminář o kontemplativním životě od 19 h

21. 9. – zkouška sboru od 19 h

22. 9. – teologický klub od 19 h

23. 9. – všechna náboženství od 17 h

23. 9. – příležitost ke svátosti smíření výjimečně až od 18.45 h

23. 9. – úklid kostela od 18.45 h

23. 9. – kontemplace v kryptě od 20 h

26. 9. – Svatováclavská sbírka na církevní školství při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 22. září 2021

středa 25. týdne v mezidobí
sv. Mořic a druhové

Dnešní liturgie:
1. čtení: Ezd 9,5-9
Žalm: Tob 13
Evangelium: Lk 9,1-6

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »