English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

03. 02. – první pátek v měsíci s obvyklým programem

05. 02. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti

06. 02. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

06. 02. – lectio divina od 19 h

06. 02. – kontemplace od 19 h

07. 02. – setkání seniorů od 9 h

07. 02. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

07. 02. – modlitby matek od 19 h

08. 02. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

08. 02. – teologický klub od 19 h

09. 02. – náboženství od 17 h

09. 02. – úklid kostela od 18.45 h

09. 02. – setkání katechumenů od 19 h

09. 02. – setkání nad tématem od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 4. února 2023

sobota 4. týdne v mezidobí
sv. Ondřej Corsini

Dnešní liturgie:
1. čtení: Zid 13,15-17.20-21
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mk 6,30-34

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Opravy v kostele v roce 2023

V letech 2016-2022 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2023 se chystáme začít postupnou opravu varhan, dále pak pokračovat v restaurování oken v sakristii, v čištění a restaurování mramorových prvků v kryptě a dalších drobnějších opravách.

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »