English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

25. 09. – svatováclavská sbírka na církevní školství při všech bohoslužbách

26. 09. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

26. 09. – literatura a duchovní život od 19 h

26. 09. – lectio divina od 19 h

26. 09. – kontemplace od 19 h

27. 09. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

27. 09. – modlitby matek od 19 h

28. 09. – mše svaté od 8, 18 a 20 h

28. 09. – není teologický klub

29. 09. – podvečerní příležitost ke svátosti smíření až od 18.45 h

29. 09. – náboženství od 17 h

29. 09. – úklid kostela od 18.45 h

29. 09. – setkání katechumenů od 19 h

02. 10. – sbírka na opravy kostela při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. září 2022

pondělí 26. týdne v mezidobí
sv. Kosma a Damián

Dnešní liturgie:
1. čtení: Job 1,6-22
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 9,46-50

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Farní charita – hledání „patronů“

Vážení přátelé farní charity, farníci, přátelé, jak jsme Vás již informovali v dubnovém zpravodaji Od srdce, každé úterý odpoledne organizuje farní charita výtvarný kroužek pro děti z Ukrajiny a výuku českého jazyka pro jejich matky a babičky. Udělali jsme průzkum, jakou další pomoc by potřebovali. Většinou chtějí s něčím poradit, najít kontakty (lékař, škola …), zorientovat se v neznámém prostředí atd.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »