English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se stále za mír, zvláště pro místa a společenství, kde se válčí anebo válka hrozí. A snažme se sami být nositeli (Božího) pokoje, s Boží pomocí.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

 

27. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 05. – kontemplace od 19 h

28. 05. – nekoná se setkání seniorů 

28. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

28. 05. – modlitby matek od 19 h

28. 05. – lectio divina od 19 h

28. 05. – zkouška sboru od 19 h

29. 05. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

29. 05. – teologický klub od 19 h

30. 05. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše svaté od 8, 18  a 20 h

30. 05. – náboženství od 17 h

30. 05. – nekoná se příprava na první svaté přijímání

30. 05. – nekoná se úklid kostela

30. 05. – nekoná se společenství starší mládeže 

02. 06. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 30. května 2024

Těla a krve Páně
sv. Zdislava

Dnešní liturgie:
1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Zid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0020:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Setkání s jáhnem Milošem Hrdým 17. června na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“

Hněváte-li se, nehřešte; zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
(Efezským 4:26)

Srdečně zveme do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech na setkání navazující na tradici zejména „před-covidových“ seminářů.

Tentokrát se chceme zaměřit na naše prožívání hněvu, vztahu k nenávisti a násilí, samozřejmě především v souvislosti s (naší) spiritualitou. Setkání bude mít formu moderované diskuse, kterou uvedou ti z vás, kteří pro nás zpracovali na zvolené téma příspěvek.

Setkání se uskuteční v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 17. 6. 2024 v 19.00.

Více zde »

Opravy v kostele v roce 2024

V letech 2016-2023 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2024 se chystáme na další etapu opravy varhan, restaurování oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám..

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »