English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

24. 06. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – poutní slavnost kostela – mše svaté od 8, 18 a 20 h

24. 06. – zpověď dětí před prvním svatým přijímáním od 19 h

26. 06. – první svaté přijímání od 11 h

26. 06. – svatopetrská sbírka na bohoslovce při všech bohoslužbách 

27. 06. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 06. – kontemplace v kryptě od 19 h

28. 06. – modlitby matek od 19 h

28. 06. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

29. 06. – slavnost sv. Petra a Pavla – mše svaté od 8, 18 a 20 h

30. 06. – závěrečná náboženství od 17 h

30. 06. – úklid kostela od 18.45 h

01. 07. – první pátek v měsíci s obvyklým programem 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. června 2022

13. neděle v mezidobí
sv. Jan a Pavel

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Kral 19,16b.19-21
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Gal 5,1.13-18
Evangelium: Lk 9,51-62

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Pastýřský list Dominika kardinála Duky

Drazí bratři a sestry,

dvanáct let v životě katedrály je málo, ale v životě člověka je to významná část. A tak je namístě, abych při odchodu z funkce arcibiskupa udělal bilanci tohoto dvanáctiletí.

Více zde »

Farní charita – hledání „patronů“

Vážení přátelé farní charity, farníci, přátelé, jak jsme Vás již informovali v dubnovém zpravodaji Od srdce, každé úterý odpoledne organizuje farní charita výtvarný kroužek pro děti z Ukrajiny a výuku českého jazyka pro jejich matky a babičky. Udělali jsme průzkum, jakou další pomoc by potřebovali. Většinou chtějí s něčím poradit, najít kontakty (lékař, škola …), zorientovat se v neznámém prostředí atd.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »

Plán akcí pro děti a mládež na jaro a léto 2022

Co se týče farních akcí pro děti a mládež, během celého školního roku probíhají pondělní a úterní rozhovory o víře pro mladší a starší mládežnáboženství pro školní děti.
Na jaře nás kromě toho čekají tradiční jarní prázdniny na běžkách, duchovní obnova a (po náležité přípravě) biřmování a první svaté přijímání.
Bohužel jsme museli kvůli zranění kolene faráře J. Houkala o rok odložit plánovanou letní velkovýpravu do Slovinska. Místo toho se vydáme na chatu na Ramzové, odkud budeme podnikat méně náročné výlety do Jeseníků a Rychlebských hor. Letní prázdniny tradičně zakončíme farním táborem pro děti.

Více zde »

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »