English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se stále za mír, zvláště pro místa a společenství, kde se válčí anebo válka hrozí. A snažme se sami být nositeli (Božího) pokoje, s Boží pomocí.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

15. 06. – farní pouť – odjezd v 7.30 h 

17. 06. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

17. 06. – diskuzní setkání na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“  od 19 h

18. 06. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

18. 06. – modlitby matek od 19 h

18. 06. – lectio divina od 19 h

19. 06. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

19. 06. – teologický klub od 19 h

20. 06. – náboženství od 17 h

20. 06. – příprava na první svaté přijímání od 18.15 h

20. 06. – úklid kostela od 18.45 h

20. 06. – setkání Pastorační rady farnosti od 19 h

20. 06. – společenství starší mládeže od 19 h

21. 06. – první svatá zpověď dětí od 17 h

23. 06. – první svaté přijímání dětí od 11 h

23. 06. – Svatopetrská sbírka na bohoslovce při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 16. června 2024

11. neděle v mezidobí
sv. Benon (Zbyněk)

Dnešní liturgie:
1. čtení: Ez 17,22-24
Žalm: Zl 92(91)
2. čtení: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:1520:00  zpovídání

  • 20:0021:00  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera o přípravě snoubenců

Na neděli 16. června 2024 poslal všem farnostem a církevním společenstvím pražský arcibiskup Jan Graubner pastýřský list o přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.
Celý text tohoto listu – navazujícího na příslušný vatikánský dokument a majícího za cíl pomoci manželům – najdete na našem farním webu a facebooku, na kostelní nástěnce a také vytištěný vzadu v kostele (k rozebrání). Arcibiskup v listu prosí křesťanské manžele, kteří by se byli ochotni na přípravě snoubenců v pražské arcidiecézi podílet, aby se do konce prázdnin přihlásili svým farářům, kteří jim podají bližší informace. Děkujeme.

Více zde »

Setkání s jáhnem Milošem Hrdým 17. června na téma „Hněv, nenávist, násilí a spiritualita“

Hněváte-li se, nehřešte; zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
(Efezským 4:26)

Srdečně zveme do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech na setkání navazující na tradici zejména „před-covidových“ seminářů.

Tentokrát se chceme zaměřit na naše prožívání hněvu, vztahu k nenávisti a násilí, samozřejmě především v souvislosti s (naší) spiritualitou. Setkání bude mít formu moderované diskuse, kterou uvedou ti z vás, kteří pro nás zpracovali na zvolené téma příspěvek.

Setkání se uskuteční v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 17. 6. 2024 v 19.00.

Více zde »

Opravy v kostele v roce 2024

V letech 2016-2023 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2024 se chystáme na další etapu opravy varhan, restaurování oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám..

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »