English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

V novém dopise z 2. května naleznete aktuální informace ohledně postupného začátku pondělních Rozhovorů o víře a výuky náboženství, ale také naše plány týkající se prázdninových akcí, včetně přihlášek.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »    

Bohoslužby

Bohoslužby

Bohoslužby od pondělí 3.5.2021
Neděle: od 7.30, 9, 11, 18 a 20 hod.
Sobota – s nedělní platností: od 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 7. května 2021

pátek 5. velikonočního týdne
sv. Benedikt II.

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 15,22-31
Žalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 8:459:15  adorace + zpovídání

  • 17:0017:50  adorace + zpovídání

  • 17:5018:00  litanie/pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Exercicie s jáhnem Milošem v klášteře ve Slaném 16. – 20. června

„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“(Mt 6,21)

Zveme všechny zájemce na exercicie, které proběhnou od středy 16. do neděle 20. června v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu a v meditaci. Kurz slouží jako úvod do křesťanské meditace a kontemplativní modlitby.

Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Slovo k povzbuzení otce Jana od začátku května každou neděli

Na slova k povzbuzení otce Jana, která jsme Vám během protiepidemických omezení přinášeli každodenně, se můžete těšit i nadále každou neděli. Promluva na nadcházející neděli bude vždy zveřejněna v sobotu večer na úvodní stránce webu, odkud se však po neděli přesune do archivu. Archiv všech kázání naleznete v záložce srdcepane.cz/temata/nedelni-povzbuzeni/povzbuzeni-archiv/.

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »

Kontemplace v kryptě a semináře o kontemplativním životě s jáhnem Milošem

Pravidelné kontemplace v kryptě byly začátkem května opět obnoveny. Prozatím se budeme scházet každý čtvrtek od 20.00.

Semináře o kontemplativním životě se konají jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00 hodin online na platformě Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace, témata a přístupové údaje k Zoomu naleznete na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.