English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se stále za mír, zvláště pro místa a společenství, kde se válčí anebo válka hrozí. A snažme se sami být nositeli (Božího) pokoje, s Boží pomocí.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

12. 04. – pohřeb malířky Věry Novákové od 14 h

15 04. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

15. 04. – kontemplace od 19 h

16. 04. – setkání seniorů od 9 h

16. 04. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

16. 04. – zkouška sboru od 19 h

16. 04. – modlitby matek od 19 h

16. 04. – lectio divina od 19 h

17. 04. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

17. 04. – teologický klub od 19 h

18. 04. – náboženství od 17 h

18. 04. – příprava na první svaté přijímání od 18.15 h

18. 04. – úklid kostela od 18.45 h

18. 04. – společenství starší mládeže od 19 h

21. 04. – farní kafe od 10 h 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 13. dubna 2024

sobota 2. velikonočního týdne
sv. Martin I.

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Opravy v kostele v roce 2024

V letech 2016-2023 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2024 se chystáme na další etapu opravy varhan, restaurování oken v zázemí kostela a opravu schodišť k varhanám..

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »