Setkání maminek s dětmi

Pravidelná setkání maminek s dětmi

  • se konají každou druhou středu od 9 hod. v zázemí kostela
  • vede jáhen Miloš Hrdý (tel. 602 133 396)
  • na programu je meditace, rozhovory a diskuse o křesťanském duchovním životě
  • termíny jednotlivých setkání najdete ve Farních zprávách