Setkání maminek s dětmi

Pravidelná setkání maminek s dětmi

  • se konají každou středu od 9.30 hod. v besídce v zázemí kostela
  • jednou za čtrnáct dní vede jáhen Miloš Hrdý (tel. 602 133 396)
  • jednou za čtrnáct dní neformální setkání maminek
  • na programu je meditace, rozhovory a diskuse o křesťanském duchovním životě
  • termíny jednotlivých setkání najdete ve Farních zprávách
  • hlídání dětí zajištěno