Lectio divina

Lectio divina

  • se koná každé pondělí od 19:00 v modrém salonku (zázemí kostela NSP)
  • společné čtení a rozjímání evangelia pro všechny, kdo touží intenzivněji naslouchat Božímu slovu
  • kontakt Milada Škodová (e-mail: modlitebnim@seznam.cz)