Akce pro děti a mládež

Plán farních akcí pro děti a mládež na podzim 2019

 • Mše svaté především pro rodiny s dětmi doprovázené kapelou Hroši
  • jedenkrát měsíčně v neděli od 11 hod.
  • do Vánoc to budou neděle: 29. září, 13. října, 24. listopadu a 15. prosince
 • Pravidelné pondělní Rozhovory o víře pro mladší mládež
  • celoročně každé pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelné úterní Rozhovory o víře pro starší mládež
  • celoročně každé úterý od 19 do 20.15 hod. v knihovně
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Pravidelná čtvrteční náboženství
  • celoročně každý čtvrtek od 17 do 18 hod. v jednotlivých učebnách dle věkových kategorií
  • (pouze s výjimkou školních prázdnin a dnů školního volna)
 • Společenství mládeže
  • se schází každý čtvrtek od 19 hod. ve videosále.

Výhled dalších farních akcí pro děti a mládež na jaro 2020

 • Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež od 15. do 22. února
  • od soboty 15. do soboty 22. února na Mariánské
 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava na biřmování od 28. dubna každou neděli od 19.15 do 20.30 hod.
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 • Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež od 22 do 24. května
  • od pátku 22. května (podvečera) do neděle 24. května (podvečera) v Jesenici u Rakovníka
  • pro biřmovance z řad mládeže zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
 • Biřmování v sobotu 30. května (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého)
  • od 18 hodin v kostele
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a první svatou zpověď
  • předpokládá se (pravidelná) účast na náboženství
  • vlastní příprava od 15. dubna každou středu od 16 do 17 hod. v modrém salonku
 • První svaté přijímání dětí v neděli 21. června
  • při mši svaté od 11 hod. v kostele
 • Sobotní výlety pro děti
  • termíny jednotlivých výletů budou upřesněny

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji.