Akce pro děti a mládež

Farní akce pro děti a mládež v létě 2019

  • Dětský tábor „Mariánská 2019“
    • od 24. do 31. srpna
    • přihláška zde
    • bližší informace zde

Bližší informace o jednotlivých akcích pro děti a mládež organizovaných farností u faráře a ve Farním zpravodaji.

Kromě těchto akcí se v naší farnosti konají středeční společenství starší mládeže a čtvrteční společenství mladší mládeže a aktivity organizované v rámci těchto společenství (více informací včetně kontaktních osob viz odkaz Společenství).