Akce pro děti a mládež

Plán farních akcí pro děti a mládež na jaro 2019

 • Pravidelné pondělní Rozhovory o víře
  • každé pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce
  • (pouze s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin)
 • Pravidelná čtvrteční náboženství
  • každý čtvrtek od 17 do 18 hod. v jednotlivých učebnách (dle věkových kategorií)
  • (pouze s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin)
 • Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež od 10. do 16. února
  • od neděle 10. února (odpoledne) do soboty 16. února (večera) na Mariánské
  • přihláška zde
  • bližší informace zde
 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava na biřmování o velikonočních nedělích od 19.15 do 20.30 hod.
  • jedná se o následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26. května
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 • Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež od 31. května do 2. června
  • od pátku 31. května (podvečera) do neděle 2. června (podvečera) v Jesenici u Rakovníka
  • pro biřmovance z řad mládeže zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
  • bližší informace budou upřesněny
 • Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého)
  • při mši svaté od 18 hodin v kostele
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a první svatou zpověď
  • vlastní příprava od 3. dubna každou středu od 16 do 17 hod. v modrém salonku
  • (s výjimkou středy 17. dubna)
  • předpokládá paralelní docházku dětí na náboženství
 • První svaté přijímání dětí v neděli 16. června
  • při mši svaté od 11 hod. v kostele
  • první svatá zpověď bude v pátek 14. června od 19 hod.
 • Sobotní výlety pro děti
  • první jarní výlet bude v sobotu 6. dubna
  • termíny dalších výletů budou upřesněny

Plán farních akcí pro děti a mládež na léto 2019

 • Velkovýprava pro starší děti a mládež „Východní Slovensko 2019“
  • od 22. července do 3. srpna
  • přihláška zde
 • Čundrovýprava pro starší děti a mládež „Rychlebské hory 2019“
  • od 12. do 17. srpna
 • Dětský tábor „Mariánská 2019“
  • od 24. do 31. srpna

  na tyto letní akce je třeba se přihlásit; bližší informace a přihlášky budou postupně na našem webu v těchto místech

Bližší informace o jednotlivých akcích pro děti a mládež organizovaných farností u faráře a ve Farním zpravodaji.

Kromě těchto akcí se v naší farnosti konají středeční společenství starší mládeže a čtvrteční společenství mladší mládeže a aktivity organizované v rámci těchto společenství (více informací včetně kontaktních osob viz odkaz Společenství).