Akce pro děti a mládež

Plán farních akcí pro děti a mládež na jaro 2020

 • Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní a úterní Rozhovory o víře
  • Rozhovory o víře pro mladší mládež každé pondělí od 18.45 hod., Rozhovory o víře pro starší mládež každé úterý od 19 hod. a náboženství každý čtvrtek od 17 hod.
  • pouze s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin
 • Příprava na biřmování pro mládež
  • specifická příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 do 20.30 hod.
  • jedná se o následující neděle: 19. a 26. dubna a 3., 10. a 17. května
  • dlouhodobá příprava se děje v rámci pondělních a úterních Rozhovorů o víře pro mládež
 • Předsvatodušní duchovní obnova pro starší děti a mládež
  • od pátku 22. května (podvečera) do neděle 24. května (podvečera) v Jesenici u Rakovníka
  • pro biřmovance z řad mládeže zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
 • Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež
  • od neděle 16. (popoledni) do soboty 22. února (podvečera) na Mariánské v Krušných horách
  • přihláška zde
  • bližší informace zde
 • Biřmování v sobotu 30. května (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého)
  • při mši svaté od 18 hodin v kostele
 • Příprava dětí na první svaté přijímání a první svatou zpověď
  • bude probíhat každou středu od 16 hod. počínaje středou 1. dubna (vyjma středy 8. dubna)
  • předpokládá se paralelní docházka dětí na náboženství
 • První svaté přijímání dětí v neděli 21. června
  • při mši svaté od 11 hod. v kostele
  • první svatá zpověď bude v sobotu 20. června (čas bude upřesněn)
 • Nedělní mše svaté především pro rodiny s dětmi doprovázené kapelou Hroši
  • od 11 hod. zpravidla poslední neděli v měsíci (vždy bude upřesněno)
  • před každou touto mší svatou je od 10.30 hod. nácvik ministrantů
 • Sobotní výlety pro děti
  • termíny výletů budou upřesněny

Výhled dalších farních akcí pro děti a mládež na léto 2020

 • Čundr pro starší děti a mládež „Rychlebskými horami 2020“ od 13. do 18. července
  • přihláška zde
 • Velkovýprava pro starší děti a mládež „Řím 2020“ od 27. července do 8. srpna
  • přihláška zde
 • Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22.do 29. srpna
  • přihláška zde
  • na tyto akce je třeba se přihlásit

Veškeré další a aktuální informace a přihlášky najdete vždy na našich webových stránkách v příslušných záložkách a také ve Farním zpravodaji.
Kromě toho se v naší farnosti schází společenství mládeže každý čtvrtek od 19 hod. (více informací včetně kontaktních osob v záložce Aktivity/Společenství)