Přednáškové cykly

Teologický klub

  • Přednášky s P. Janem Houkalem o jednotlivých tématech teologie se konají každou druhou středu od 19 hod. ve videosále (termíny jednotlivých setkání ve Farních zprávách). Ve školním roce 2018-2019 se zabýváme výkladem Creda.

Literatura a duchovní život

  • Přednášky s P. Petrem Benešem o vztahu literatury a křesťanského duchovního života se konají každé druhé pondělí od 19 hod. ve videosále (termíny jednotlivých setkání ve Farních zprávách).

Farní akademie

  • Cyklus přednášek s různými hosty na různá témata se koná (zpravidla) každou druhou neděli v měsíci vždy od 16 hod. ve videosále (termíny, témata a jména přednášejících ve Farních zprávách).
  • Po přednášce se počítá s diskuzí, předpokládaný konec v 17.45 hod.