Kalendář – bohoslužby NSP

28.2.2021
 • 7:30 - 8:30  mše svatá

 • 11:15 - 12:15  mše svatá

 • 16:00 - 17:00  mše svatá

 • 19:00 - 20:00  mše svatá

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

1.3.2021
 • 7:00 - 7:30  mše svatá

 • 19:30 - 20:00  mše svatá

2.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

3.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

4.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

5.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 8:45 - 9:15  adorace + zpovídání

 • 17:00 - 17:50  adorace + zpovídání

 • 17:50 - 18:00  litanie/pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 18:45 - 19:15  adorace + zpovídání

6.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

7.3.2021
 • 7:00 - 7:30  zpovídání

 • 7:30 - 8:30  mše svatá

 • 8:30 - 9:00  zpovídání

 • 9:00 - 10:00  mše svatá

 • 10:30 - 11:00  zpovídání

 • 11:00 - 12:00  mše svatá

 • 16:00 - 17:00  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 19:00  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

8.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

9.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

10.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

11.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

12.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 18:45 - 19:15  adorace + zpovídání

13.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

14.3.2021
 • 7:00 - 7:30  zpovídání

 • 7:30 - 8:30  mše svatá

 • 8:30 - 9:00  zpovídání

 • 9:00 - 10:00  mše svatá

 • 10:30 - 11:00  zpovídání

 • 11:00 - 12:00  mše svatá

 • 16:00 - 17:00  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 19:00  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

15.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

16.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

17.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

18.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

19.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 18:45 - 19:15  adorace + zpovídání

20.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

21.3.2021
 • 7:00 - 7:30  zpovídání

 • 7:30 - 8:30  mše svatá

 • 8:30 - 9:00  zpovídání

 • 9:00 - 10:00  mše svatá

 • 10:30 - 11:00  zpovídání

 • 11:00 - 12:00  mše svatá

 • 16:00 - 17:00  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 19:00  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá

22.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

23.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

24.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

25.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

26.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 18:45 - 19:15  adorace + zpovídání

27.3.2021
 • 7:30 - 8:00  zpovídání

 • 8:00 - 8:45  mše svatá

 • 17:15 - 18:00  zpovídání

 • 17:30 - 18:00  modlitba růžence

 • 18:00 - 18:45  mše svatá

 • 19:15 - 20:00  zpovídání

 • 20:00 - 21:00  mše svatá