Hlavní stránka – Farní zprávy

Akce týdne

Prosíme o ohleduplnost a dodržování aktuálních protiepidemických opatření v prostorách kostela i jeho zázemí, aktuálně o důsledné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách (při bohoslužbách i všech ostatních programech). Děkujeme.

 

11. 9. – kroužek křesťanské filosofie od 16 h

14. 9. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 19 h

14. 9. – kontemplace v kryptě od 19 h

15. 9. – modlitby matek od 19 h

15. 9. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

15. 9. – zkouška sboru od 19 h

16. 9. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

16. 9.teologický klub od 19 h

17. 9. – všechna náboženství od 17 h

17. 9. – úklid kostela od 18.45 h

17. 9. – seminář o duchovním životě od 19 h

17. 9. – kontemplace v kryptě od 20 h

18. 9. – kroužek křesťanské filosofie od 16 h

20. 9. – mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi od 11 h