Kurzy alfa

Naše farnost bude od října pořádat již sedmý běh kurzů ALFA, které jsou určeny pro každého, kdo si klade otázky o smyslu života, hledá svoji duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, kdo se v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit.
Kurzy začínají společnou večeří, následuje promluva na dané téma a poté je možnost rozmluvy ve skupince.

ALFA kurzy jsou zdarma. Sedmý běh kurzů ALFA se bude konat každé úterý od 9. října 2018 do 27. listopadu 2018 od 19 hod. Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit předem e-mailem nebo telefonicky u vedoucí kurzů ALFA Dany Muškové tel. 736 767 510 nebo e-mailem: SrdcePane@seznam.cz, na kterou se též můžete obrátit s případnými otázkami.