Kurzy alfa

Naše farnost pořádala v letech 2012-2018 již sedm běhů kurzů ALFA. Ve školním roce 2019/2020 se kurzy Alfa nekonají. Těšíme se na Vás zase příští rok.

Kurzy ALFA jsou určeny pro každého, kdo si klade otázky o smyslu života, hledá svoji duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím. Také ovšem pro ty, kdo se v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit. Začínáme společnou večeří, následuje promluva na dané téma a poté je možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou zdarma.