Browsing "Úvodní stránka – mládež"

Aktivity pro děti a mládež

Úno 4, 2021   //   by KH   //   Úvodní stránka - mládež  //  No Comments

V Praze dne 4. února 2021

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravitpopřát všechno dobré. Především Boží požehnání, ve kterém je všechno a ještě mnohem víc, než bychom si kdy mohli přát.

Jsou to již skoro dva měsíce, co jsme se naposledy mohli před Vánoci potkat na našich pravidelných farních aktivitách pro děti a mládež, zejména tedy na náboženstvích či rozhovorech o víře pro mládež. To samozřejmě neznamená, že bych na Vás zapomněl. S řadou z Vás se vídáváme pravidelně v kostele, což jsem velmi rád. Mše svatéudělování svátostí (zejména zpovídání), i když s karanténními omezeními (především co do omezeného počtu účastníků), naštěstí mohou probíhat a náš kostel je, Bohu díky, zatím stále řadu hodin denně otevřen. Všichni jste srdečně zváni…

Situace pandemie nového koronaviru a jeho ještě novějších mutací je velmi složitátěžká pro celý svět, nejen pro nás. Musíme to nést, jak to je, s Boží pomocí. A také chápat a respektovat omezení, která se snaží šíření nemoci zpomalit.

Kvůli omezení kontaktů s ostatními dětmi a mládeží, nechození do školy a zákazu volnočasových aktivit je ovšem situace zvlášť těžká pro Vás, milé děti a milá mládeži. Toho jsou si vědomi především Vaši rodiče, ale i mnozí učitelé a vychovatelé, i já jako kněz. Naštěstí si to, zdá se, uvědomuje i stále větší část společnosti a snad se podaří – i navzdory všem rizikům a oprávněným obavám – s tímto neudržitelným a pro Vás tak těžkým stavem něco udělat a Vám nějak pomoci.

Naše farnost zatím nenabízela nějaké on-line náboženství či rozhovory o víře pro mládež, protože těch počítačů a všech možných distančních výuk Vy i Vaši rodiče už musíte mít „plné zuby“. Nechtěl jsem a nechci Vám proto přidávat další.

Doba, kdy nám všem chybí náboženství a přípravy na svátosti, je už ale příliš dlouhá.

Společné náboženství a společné rozhovory o víře pro mládež (jakožto ostatní prezenční volnočasové aktivity) zatím stále není možné organizovat, to musíme respektovat. Přesto je již ale třeba zahájit přípravu na svátosti – na první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování – aspoň individuálně, anebo možná v nepatrných skupinkách po dvou, třech či čtyřech účastnících. Zázemí našeho kostela s velkými místnostmi a tím pádem s možností několikametrových rozestupů to naštěstí umožňují.

První svatá zpověď a první svaté přijímání by se měly konat koncem školního roku, některý víkend koncem června (v pátek zpověď, v neděli přijímání). Biřmování by mělo proběhnout o svatodušní vigilii v sobotu 22. května (při mši svaté od 18 hod.).

Prosím Vás všechny, rodiče dětí a mládeži, kterých by se letos příprava na svátosti měla týkat, abyste se mi co nejdříve ozvali, abychom se tak mohli domluvit na zahájení příprav individuálních (anebo téměř individuálních). Stejně tak je možné se domluvit i na jiném potřebném individuálním setkání, zejména pokud by se jednalo o členy jedné domácnosti, pokud byste o něco takového měli zájem.

Vše toto samozřejmě a jedině při zachování všech relevantních protiepidemickcýh opatření (roušky či respirátory, dostatečné rozestupy, dezinfekce apod.).

Co se týče dalších plánovaných akcí pro děti a mládež, tak každoroční jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a mládež na Mariánské, letos plánované od 21. do 27. února, se bohužel již s jistotou konat nebudou

Zda bude možné aspoň nějak zorganizovat pravidelnou předsvatodušní duchovní obnovu pro starší děti a mládež (měla by být o víkendu od 13. do 15. května), pro biřmovance je to závěrečná část jejich přípravy na biřmování, nyní samozřejmě není jisté. Prosím ale zejména biřmovance, aby však s tímto případným termínem počítali.

Doufejme však, že se budou moci konat letní akce pro děti a mládež. Plánované jsou jako každoročně tři:

  • čundr pro starší děti a mládež od 5. do 10. července (kam, to se ještě uvidí)
  • velkovýprava pro starší děti a mládež od 26. července do 7. srpna (do Říma)
  • dětský tábor od 21. do 29. srpna (na Mariánskou)

Přičemž pokud by nebylo možné (či epidemiologicky rozumné) jet do Itálie, bude ve stejném termínu nabídnuta jiná náhradní destinace (podobně jako loni).

Sledujte, prosím, také náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace, a to jak o duchovní péči, o programu v kostele, tak i o mimobohoslužebných aktivitách.

Pokud byste cokoli potřebovali či pokud bych Vám mohl nějak pomoci, můžete se na mne kdykoli obrátit a kontaktovat mne (osobně v kostele či na faře, mailem nebo telefonem). Pokud to bude v mých silách, pokusím se Vám rád pomoci. Stejně tak se určitě můžete obrátit i na ostatní paní katechetky či na otce Petra anebo jáhna Miloše.

A to vše jedině, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové, spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem, katechetkami Jitkou, Miládkou a Míšou Vám všem přeji a v modlitbě vyprošuji Boží požehnáníA všichni se těšíme na viděnou.

 

V modlitbě Váš

P. Jan Houkal, farář