Oprava kostela

V letech 2019 až 2021 proběhla vedle řady drobnějších oprav generální oprava vnějšího pláště kostela. V roce 2022 se chystáme především na opravu schodiště a rampy v průčelí kostela a poškozené hydroizolace na severní straně.

  • bližší informace
  • číslo účtu pro účelové finanční dary: 11178349/0800, var. symbol 2022
  • ke dni 30. září 2022 bylo vybráno 6.389.915 Kč. Děkujeme.