Oprava kostela

Vedle řady dalšího proběhla letech 2019 až 2021 generální oprava vnějšího pláště kostela a v roce 2022 oprava rampy před kostelem a hydroizolace na severní straně (na tyto opravy bylo účelově vybráno více než 7 milionů Kč, děkujeme). Letos budou účelové sbírky a dary na první etapu oprav varhan v kostele, restaurování oken v sakristii a provoz farnosti.

  • bližší informace
  • číslo účtu pro účelové finanční dary: 11178349/0800, var. symbol 2023
  • ke dni 8. prosince 2023 bylo vybráno 1.063.418 Kč. Děkujeme.