Úprava farního programu – 2. května 2021

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Na bohoslužbách jakož i na všech ostatních farních aktivitách
je třeba dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.
Děkujeme.