Chrámový sbor

Nejsvětější Srdce Páně - chrámový sborChrámový sbor v našem kostele fungoval od samého počátku. Pravděpodobně ho vedli tehdejší ředitelé kůru, ale není to doložené. Původní chrámový sbor zanikl po smrti prof. Stanislava Štipla cca v roce 1986.

Současný sbor byl založen 4.11.1970 jako sbor dětský paní katechetkou Marií Novákovou (10. 10. 1914 – 14. 3. 1989). Jeho náplní byla kromě zpěvu pastorace dětí, která v tehdejší době jiným způsobem možná nebyla. Zkoušky tehdy byly hodinu za týden ve středu od 17 do 18 hodin. Jelikož se do tohoto sboru postupem času zapojili také rodiče dětí a stal se sborem smíšeným, došlo k jeho přejmenování na Malý sbor. Řadu let se oba sbory střídaly v hudebním doprovázení liturgie, při některých příležitostech spolupracovaly. Členů Velkého sboru však postupně ubývalo, až po smrti prof. Štipla přestal fungovat úplně. Malý sbor se tedy stal sborem chrámovým. Sbor v jeho počátcích doprovázel na klavír ing. Ivan Krásný. Po několika letech sbor převzal RNDr. Stanislav Hrách, CSc. (* 9. 1. 1933), který jej vedl téměř dvě desetiletí. Korepetitorem sboru byl zpočátku Jan Bouchner a později varhaník našeho kostela ing. František Mátl (* 3. 12. 1933), který sbor začátkem roku 1993 převzal a vedl do konce června 2003. Až do současnosti však působí jako ředitel kůru v našem kostele. U varhan mu vypomáhal Ondřej Urban (* 31. 12. 1973) a od září 1999 varhaník našeho kostela Petr Vlasatý (* 11. 6. 1981). Ten také sbor po ing. Mátlovi převzal a od září 2003 až dosud je jeho sbormistrem. Sbor nyní doprovází na varhany Lenka Strnadová (*29. 11. 1980). Od led- na 2005 přijal sbor nové jméno Cantores Cordis – Pěvci Srdce, což lze vyložit tak, že zpívá při kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, ale i tak, že zpěv sboru vychází ze srdce jeho členů. V současné době je jich asi 30. Zkoušky probíhají každé úterý od září do června v místnosti proti sakristii od 19 do 21hodin. Sbor účinkuje především při liturgii v našem kostele, ale pořádá každoročně „zpívací“ zájezd i do některého kostela mimo Prahu.

Sbor je otevřený všem zájemcům o liturgický sborový zpěv a velmi rád uvítá ve svých řadách nové zpěváky do všech hlasových skupin. Znalost not je výhodou, nikoli podmínkou. Očekává se ale muzikálnost, ochota na sobě pracovat a od- povědnost za společné dílo, mimo jiné také pravidelnou účastí na úterních zkouškách. Sbormistr Petr Vlasatý Vám rád poskytne další informace osobně před nebo po zkoušce sboru, případně na telefonu 728 879 412.

www.cantorescordis.cz