Ostatní aktivity

Knihovna

 • farní knihovna se nachází v prvním poschodí zadního traktu kostela
 • knihovna je otevřena od září do června v neděli od 10 do 11ve středu od 16 do 18 hod.

Ministranti

 • srdečně zveme nové ministranty ke službě u oltáře
 • nácviky ministrantů se konají příležitostně dle vyhlášení
 • bližší inofrmace u faráře

Koncerty a výstavy v našem kostele

 • jsou oznamovány v Aktualitách a ve Farních zprávách

Skauti

Publikace o našem kostele

 • Knihu fotografií s texty P. Zdenka Wasserbauera, Damjana Prelovšeka, Stanislava Sousedíka a dalších autorů si můžete koupit v sakristii
 • K 75. výročí posvěcení našeho kostela v r. 2007 jsme vydali barevnou brožuru.
 • Novotný A., Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Kronika, Triton 2015
 • Schlaichertová D., Prekop R., Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Městská část Praha 3 2011 (též v německé a anglické verzi)
 • Provinská, M., Božské Srdce, Triton, 2012 (čtení pro děti s rébusem)
 • Bočan, P, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně: papírový model – vystřihovánka 1:200 (cena 130 Kč)