Společenství mladých ve věku cca 14 – 19 let

  • se schází každý čtvrtek od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • kontaktní osoby: Barbora Sadilová (tel. 728 893 250) nebo Klára Staňková (tel. 725 314 855)