Společenství mladých ve věku cca 19 – 30 let

  • se schází jednou za dva týdny ve středu od 19 hodin ve videosále v zázemí kostela
  • před ním je od 18 hodin mše svatá doprovázená kapelou v kostele
  • kontaktní osoba: Kristýna Fifernová (tel. 728 396 616)