Hlavní stránka – Farní zprávy

Akce týdne

 

22. 05. – sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům formou složenky 

23. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

23. 05. – kontemplace v kryptě od 19 h

23. 05. – beseda o pomoci ženám v nouzi od 19 h

24. 05. – setkání seniorů od 9 h

24. 05. – modlitby matek od 19 h

24. 05. – lectio divina od 19 h

24. 05. – zkouška sboru od 19 h

24. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h 

25. 05. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

25. 05. – teologický klub od 19 h

26. 05. – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚmše svaté od 8, 18 a 20 h

26. 05. – náboženství od 17 h

26. 05. – není příprava na první svaté přijímání 

26. 05. – není úklid kostela 

26. 05. – není příprava na biřmování 

28. 05. – celodenní duchovní obnova pro biřmovance