Hlavní stránka – Farní zprávy

Akce týdne

 

19. 03. – farní kafe od 10 h 

20. 03. – nekonají se rozhovory o víře pro mladší mládež

20. 03. – lectio divina od 19 h

20. 03. – kontemplace od 19 h

21. 03. – setkání seniorů od 9 h

21. 03. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

21. 03. – modlitby matek od 19 h

21. 03. – zkouška sboru od 19 h

22. 03. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

22. 03. – teologický klub od 19 h

23. 03. – náboženství od 17 h

23. 03. – úklid kostela od 18.45 h

23. 03. – nekoná se setkání katechumenů

23. 03. – uvedení knihy P. Petra Beneše „Vzhůru srdce“ od 19 h

25. 03. – postní duchovní obnova od 14 h