Hlavní stránka – Farní zprávy

Akce týdne

 

 

27. 05. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 05. – kontemplace od 19 h

28. 05. – nekoná se setkání seniorů 

28. 05. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

28. 05. – modlitby matek od 19 h

28. 05. – lectio divina od 19 h

28. 05. – zkouška sboru od 19 h

29. 05. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

29. 05. – teologický klub od 19 h

30. 05. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – mše svaté od 8, 18  a 20 h

30. 05. – náboženství od 17 h

30. 05. – nekoná se příprava na první svaté přijímání

30. 05. – nekoná se úklid kostela

30. 05. – nekoná se společenství starší mládeže 

02. 06. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti při všech bohoslužbách