Hlavní stránka – Farní zprávy

Akce týdne

 

27. 11. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

27. 11. – kontemplace od 19 h

28. 11. – setkání seniorů od 9 h

28. 11. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

28. 11. – lectio divina od 19 h

28. 11. – modlitby matek od 19 h

29. 11. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

29. 11. – teologický klub od 19 h 

30. 11. – náboženství od 17 h

30. 11. – úklid kostela od 18.45 h

30. 11. – společenství starší mládeže od 19 h

1. 12. – první pátek v měsíci s obvyklým programem

2. 12. – vázání adventních věnců od 9 h

3. 12. – žehnání adventních věnců před každou mší svatou 

3. 12. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken v sakristii a provoz farnosti při všech bohoslužbách 

3.12. – adventní koncert od 15 h