Hlavní stránka – pomoc

Možnosti pomoci s farní charitou

Vzhledem k tomu, že se v neděli 22.3. nemohla v našich kostelech uskutečnit plánovaná sbírka na činnost charit v naší arcidiecézi, Arcidiecézní charita Praha prosí o finanční dar. Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303


Prosba o finanční podporu farnosti

S vědomím, že nyní je bezpochyby řada urgentnějších potřeb pomoci při zamezení šíření a obětem pandemie nového koronaviru, přesto si dovolujeme požádat o Vaši případnou pravidelnou finanční podporu farnosti, a to z jednoduchého důvodu: nekonáním nedělních sbírek farnost přišla o nejzásadnější zdroj svých pravidelných příjmů…

Váš finanční dar farnosti je možné určit následovně:

  • na jakékoli potřeby farnosti bez specifikace: bez udání variabilního symbolu,
  • na provozní náklady farnosti (do kterých nyní mj. patří i dezinfekce kostela): s použitím v.s. 112,
  • na generální opravu vnějšího pláště kostela, ve které chceme, dá-li Bůh a bude-li to možné, pokračovat: s použitím v.s. 2019.

Číslo účtu: 11178349/0800.
Vaše dary rádi potvrdíme, případně sepíšeme darovací smlouvu.

Děkujeme.