Kurzy alfa

Dá-li Bůh, bude naše farnost do října pořádat již osmý běh kurzů ALFA. Kurzy ALFA jsou určeny pro každého, kdo si klade otázky o smyslu života, hledá svoji duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím. Také ovšem pro ty, kdo se v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit. Začínáme společnou večeří, následuje promluva na dané téma a poté je možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou zdarma.

Osmý běh kurzů ALFA se bude konat každé úterý od 6. října 2020 do 1. prosince 2020 od 19 hod. Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit předem e-mailem nebo telefonicky u vedoucí kurzů ALFA Dany Muškové tel. 736 767 510 nebo e-mailem: SrdcePane@seznam.cz, na kterou se též můžete obrátit s případnými otázkami.