Svaté přijímání nemocných

svaté přijímání nemocných v kostele Nejsvětějšího srdce Páně Praha Vinohrady(v nemocnici nebo domácím ošetření) po domluvě s panem farářem nebo panem kaplanem, tel.: 222 727 713.