Svátost smíření

svátost smíření v kostele Nejsvětějšího srdce Páně Praha VinohradyTuto svátost můžete přijmout půl hodiny před každou mší sv. a během adorací (viz pořad bohoslužeb), po domluvě s knězem i jindy.

Slouží k odpuštění hříchů těm, kdo byli v katolické církvi pokřtěni nebo do ní přijati po platném křtu v jiné křesťanské církvi, litují svých hříchů, nesetrvávají v situaci, která je nedovolená (např. neplatné manželství) a mají touhu po zlepšení. Každý katolík by se měl vyzpovídat alespoň jednou za rok v postní době a kromě toho vždy, když se těžce proviní. Svátost smíření je ovšem užitečná i tehdy, když člověk nemá na svědomí těžké hříchy. V kostelích bývá vyvěšena informace o tom, kdy se zpovídá. Je samozřejmě možné i mimo tyto doby kněze o svátost smíření požádat. V Praze je prakticky celodenní zpovědní služba v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, poměrně rozsáhlá příležitost ke svátosti smíření je také v kostele sv. Kříže na Příkopech a u sv. Josefa na Náměstí republiky.