Browsing "Úvodní stránka – mládež"

Aktivity pro děti a mládež

Kvě 2, 2021   //   by KH   //   Úvodní stránka - mládež  //  No Comments

V Praze dne 2. května 2021

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji opět co nejsrdečněji pozdravit a opět popřát všechno dobré, především Boží požehnání, ve kterém je všechno a ještě mnohem víc, než bychom si kdy mohli přát. A také bych Vám všem chtěl popřát tak důležitou radost, která k dětství a mládí tolik patří; radost z víry v Pána Boha a Pána Ježíše, radost ze života, z Vašich blízkých a kamarádů, radost ze všeho hezkého a dobrého, co nás obklopuje, radost i z malých štěstí a úspěchů jakož i radost, když se něčím můžeme poučit a zmoudřet. Radost i z toho, že už zase – aspoň „rotačně“ – můžete chodit do školy. Myslím, že tak dlouho zavřené školy (a ostatní aktivity pro Vás děti a mládež) byly (a jsou) jedním z nejbolestnějších a také (již) nejnepřijatelnějších protiepidemických opatření. Naštěstí si to snad uvědomuje stále více lidí a snad se to již začíná měnit…

Jak všichni víme, od zítřka – od pondělka 3. května – se rozvolňují některá další protiepidemická opatření. V našem kostele začne již obvyklý bohoslužebný režim, jen nedělních mší svatých bude více (protože je v kostele potřeba dodržovat aspoň dvoumetrové rozestupy, s výjimkou členů jedné domácnosti). O tom si přečtete na samostatných plakátcích.

V souvislosti s postupným otevíráním škol zkusíme počínaje zítřkem postupně začít také pondělní rozhovory o víře pro mladší mládež a čtvrteční výuku náboženství pro děti. Samozřejmě jen pro ty z Vás, kteří budete chtít, kteří o to budete mít zájem. Budeme ale muset dodržovat rozestupy mezi sebou, budeme muset mít nasazené respirátory (či roušky) a budeme si dezinfikovat ruce. Za hezkého počasí budeme moci také být venku, na naší kostelní zahrádce.

Již delší běží přípravy dětí a mládeže na přijetí svátostí (prvního svatého přijímání a biřmování), individuálně nebo v mikroskupinkách; v nich budeme pokračovat jako doposavad. První tři děti, které se připravovaly již od podzimu, byly u první svaté zpovědi a prvního svatého přijímání již minulý víkend; jistě z toho mají radost.

Uvidíme, jak vše bude dál, ale všichni určitě doufáme, že situace s koronavirem se bude i nadále zlepšovat.

Doufejme, že se proto také budou moci konat letní akce pro děti a mládež. Plánované jsou jako každoročně tři:

  • čundr pro starší děti a mládež od 5. do 10. července (Novohradskými horami)
  • velkovýprava pro starší děti a mládež od 26. července do 7. srpna (do Říma)
  • dětský tábor od 21. do 29. srpna (na Mariánskou), tentokrát o den delší

Přičemž pokud by nebylo možné (či epidemiologicky rozumné) jet do Itálie (což se zdá zatím spíše pravděpodobnější), bude ve stejném termínu nabídnuta jiná náhradní destinace (podobně jako loni).

V příloze tohoto dopisu či osobně u mne najdete přihlášky na jednotlivé letní akce. Prosím zájemce o jejich vyplnění a odevzdání.
čundr Novohradskými horami (5. – 10. července 2021) – přihláška
velkovýprava do Říma (26. července – 7. srpna 2021) – přihláška
dětský farní tábor na Mariánské (21. – 29. srpna 2021) – přihláška

Sledujte, prosím, také náš farní web, kde by měly být vždy aktuální informace, co se v naší farnosti a v našem kostele děje.

Pokud byste cokoli potřebovali či pokud bych Vám mohl nějak pomoci, můžete se na mne kdykoli obrátit a kontaktovat mne; pokud to bude v mých silách, pokusím se Vám rád pomoci. Stejně tak se určitě můžete s důvěrou obrátit na otce Petra či na jáhna Miloše anebo na ostatní paní katechetky.

A to vše jedině, dá-li Bůh a jak dá Bůh…

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové, spolu s otcem Petrem, jáhnem Milošem, katechetkami Jitkou, Miládkou a Míšou Vám všem přeji a v modlitbě vyprošuji Boží požehnáníA všichni se těšíme na viděnou.

A modleme se také, aby dobrý Bůh, je-li to jeho vůle, od nás a od celého světa odvrátil tuto pandemii, modleme se, aby nám i všem ostatním dal sílu vše těžké nést, modleme se za všechny nemocné, umírající a zemřelé, za všechny, kteří pomáhají druhým, zejména za lékaře a zdravotníky, a za všechny, na které pandemie obzvlášť bolestně dolehla. A za sebe navzájem…

V modlitbě Váš

P. Jan Houkal, farář