Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 9. srpna 2020, na 19. neděli v mezidobí…

Všechna tři biblická čtení dnešní neděle jsou bezpochyby hodná naší pozornosti. První z První knihy královské, o setkání proroka Eliáše s Hospodinem na hoře Chorebu. Ve druhém čtení pokračujeme v četbě Pavlova „velelistu“ Římanům. V evangelijním čtení máme před sebou svědectví o dalším Kristově zázraku: o Ježíšově a pak i Petrově kráčení po vodě.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 19. července 2020…

Dnešní neděli – pokračujeme v četbě 13. kapitoly Matoušova sepsání evangelia – máme před sebou další tři podobenství, další tři přirovnání Božího (u Matouše „nebeského“) království, další tři jeho krásné obrazy. A opět slyšíme – na prosbu učedníků – Kristův výklad jednoho z nich, konkrétně toho prvního.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 28. června 2020…

Již třetí neděli otevíráme 10. kapitolu Matoušova sepsání evangelia. Dnešní úryvek skládá ze dvou částí, první bychom mohli nazvat „podmínky následování Pána Ježíše“, druhou třeba „přijetí Božích poslů“. Zkusme zaměřit svou pozornost pouze na první z nich, tedy na zásady, jejichž naplňováním máme Pána Ježíše následovat.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 21. června 2020…

Dnešní evangelijní úryvek je z 10. kapitoly Matoušova sepsání evangelia, z řeči Pána Ježíše adresované dvanácti apoštolům. Je to řeč, která zaznívá – nebo minimálně v této souvislosti nám ji evangelista Matouš předkládá – bezprostředně po vyvolení a vyslání dvanácti apoštolů do světa. To byl úryvek, který jsme četli minulou neděli. Pán Ježíš v celé této řeči připravuje apoštoly především na různá protivenství a pronásledování, která budou také oni muset pro evangelium a jeho hlásání snášet. Oni i jejich nástupci.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na pátek 19. června 2020…

o Kristově srdci – o Nejsvětějším srdci Ježíšově, Nejsvětějším srdci Páně – vyznáváme, že je to srdce boholidské, srdce, ve kterém se spojuje Kristovo Božství s lidstvím, že je to srdce probodené, které nám přineslo spásu, že je to srdce tiché a pokorné, od kterého se máme všichni učit.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 14. června 2020…

Dnes máme opět „obyčejnou“ neděli liturgického mezidobí, doby zpřítomňující čas Kristova veřejného působení, od křtu v Jordánu až po velikonoční události. Evangelijní úryvek je složen vlastně ze tří částí: nejprve jsou to Ježíšova soucitná slova o žni a potřebě dělníků na ní, pak se před námi rozevře scéna známá jako „vyvolení Dvanácti“ a nakonec zazní část „pověřovací řeči“ k těmto vyvoleným.

pokračovat ve čtení »