Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 17. září 2023, na 24. neděli v mezidobí – A

Milé sestry, milí bratří, v dnešním evangeliu – jako odpověď na Petrovu otázku, kolikrát má odpustit svému bratru, když se proti němu prohřeší, a zda až sedmkrát – , zaznělo známé Kristovo podobenství o nemilosrdném služebníkovi. Jemu jeho pán odpustil nesrovnatelně víc, než mu byl dlužen jeho jiný spoluslužebník: Porovnáme-li deset tisíc hřiven se sto denáry, tak je […]

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 10. září 2023, na 23. neděli v mezidobí – A

Milé sestry, milí bratří, do tří spolu souvisejících částí snad můžeme rozdělit dnešní evangelijní úryvek z Kristovy řeči učedníkům z osmnácté kapitoly Matoušova evangelia: Zaprvé jsme slyšeli jakýsi postup, návod při napomínání zhřešivšího bratra či zhřešivší sestry: Nejprve mezi čtyřma očima, poté v doprovodu jednoho či dvou svědků a nakonec před celým společenstvím církve. Tak máme činit, napomínat, a to až k případnému vyloučení […]

pokračovat ve čtení »
Stránky:«12345678...44»